fbpx
Beheersing financieel-economische crisis: stabiliteit en herstel economie prioriteit nieuwe regering

GFC NIEUWS- De coalitie onder leiding van Chandrikapersad Santokhi heeft als grootste prioriteit het aanpakken van de financieel-economische crisis.

Deze crisis is primair veroorzaakt door een desastreus financieel beleid, waaronder een onverantwoord leningenbeleid, dat in de afgelopen 10 jaren is gevoerd, wordt aangevoerd.

De crisis komt tot uiting in de hoge schuldenlast, zwaar fluctuerende wisselkoersen voor vreemde valuta, de hoge prijzen in de winkels, een tekort aan producten in de winkels, weinig geld in de staatskas, een tekort aan deviezen, en het gebrek aan vertrouwen in financiële instituten met vergaande gevolgen voor andere instituten en voor de samenleving.

De Covid-19-pandemie heeft, sinds maart 2020, de financiële positie van de overheid, de huishoudens en bedrijven verder onder druk gezet.

In de urgentiefase zal op de meest korte termijn het vertrouwen in de Centrale Bank van ons land en het financieel systeem hersteld worden, zodat burgers zekerheid hebben dat hun Surinaamse- en buitenlandse valutarekeningen op elke bank veilig zijn.

De Centrale Bank zal onafhankelijk zijn en haar beleid zal gericht zijn op het bewaken en versterken van de Surinaamse munt, op stabilisering van de wisselkoers en op de wederopbouw van de internationale reserve.

Daarnaast zal direct een begin gemaakt worden met de inventarisatie van de schuldpositie van de overheid, betreffende zowel de binnenlandse als buitenlandse schulden en de achterstallige betalingsverplichtingen.

De officiële Staatsschuld volgens het Bureau voor de Staatsschuld bedraagt per april 2020 SRD 27 miljard (USD 3,6 miljard). Deze schuld is volgens de nieuwe coalitie zeer moeilijk te dragen. De schuldenlast zal geleidelijk verlaagd worden naar de internationale norm van hooguit 60% van het Bruto Binnenlands Product.

Met behulp van deskundigen zal een plan voor betaling dan wel herschikking/herprofilering van de schulden worden opgesteld en uitgevoerd. Er komt onderzoek naar de rechtmatigheid van schulden, dubieuze schulden zullen worden onderzocht.

Tevens zal de overheidsbegroting aan een gedegen evaluatie worden onderworpen om onnodige uitgaven te voorkomen en meer inkomsten te genereren, zodat er evenwicht in de begroting komt. Het begrotingstekort is onacceptabel hoog, namelijk 23% van het BBP, terwijl de norm 3% is.

Bij herziening van de belastingen en het treffen van inkomstenverhogende maatregelen zullen de volgende principes gehanteerd worden: elke verdiener dient zijn/haar bijdrage te leveren (evenwichtige spreiding van belastingen, zodat niet alleen de loontrekkers belasting betalen) en hierbij behoren de breedste schouders de zwaarste lasten te dragen.

In het kader van de noodzakelijke overheidsbezuinigingen zullen subsidies niet meer automatisch verstrekt worden. In zijn algemeenheid zullen subsidies die bedoeld zijn om lage inkomensgroepen tegemoet te komen verschuiven van object- naar subjectsubsidie. Hiernaast zullen specifieke beleidskaders gemaakt worden voor het subsidiebeleid van de overheid in de verschillende sectoren.

In de urgentiefase zal de economie een opleving krijgen, waarbij de negatieve effecten van de Covid-19 lockdown zullen worden tegengegaan. Dit zal in nauw overleg met het bedrijfsleven en andere relevante actoren gebeuren. Hierbij zal tevens een sociaal pakket van maatregelen getroffen worden, waaronder basisvoorzieningen (m.n. voeding), om de verarming van personen, groepen en sectoren tegen te gaan.

Voor de personen en kansarme groepen die onder de armoedegrens zijn geraakt, waaronder ouderen, mensen met een beperking, werklozen, één ouder- en grote gezinnen, zal de ondersteuning geschieden in de vorm van een tijdelijk sociaal vangnet.

Tot de maatregelen behoren ook basisvoorzieningen in de medische zorg, welke van belang zijn voor betere weerbaarheid en bevorderen van de gezondheid.

In een latere fase zal er een structureel armoedebestrijdingsplan worden geformuleerd.

Meer nieuws

676 actieve Covid-19-gevallen

GFC NIEUWS- Suriname telt nu 676 actieve Covid-19-gevallen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto >>>

Hoteleigenaar opgepakt voor mensensmokkel

GFC NIEUWS- Een hoteleigenaar in Nickerie is aangehouden voor mensensmokkel. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

RvM geeft goedkeuring om raden te wijzigen

GFC NIEUWS- De Raad van Ministers (RvM) heeft in de afgelopen drie raadsvergaderingen waarin zij bijeen is gekomen, toestemming gegeven aan de regering om diverse…

Medisch-directeur SZF ook op non-actief

GFC NIEUWS- Medisch-directeur Humphrey Hasrat van het Staatsziekenfonds (SZF) is maandag op non-actief gesteld. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

Gedetineerden PID probeerden brand te stichten

GFC NIEUWS- Gedetineerden bij de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID) hebben maandag geprobeerd om brand te stichten. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

Maatregelen voor gezond maken economie Suriname

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft maatregelen aangekondigd die uiteindelijk moeten resulteren in het gezond maken van de totale situatie in Suriname. Dikke vrouwen makkelijk…

Schuldenlast Suriname ruim US$ 3 miljard

GFC NIEUWS- De totale binnenlandse en buitenlandse schulden zijn ongeveer US$ 3 miljard. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

10% solidariteitsheffing ingaande 1 september

GFC NIEUWS- Ingaande 1 september 2020 zal een 10% solidariteitsheffing wordt geïntroduceerd. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Betalen met cheques niet meer mogelijk

GFC NIEUWS- Ingaande 1 augustus is het betalen met cheques bij de banken niet meer mogelijk. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

89 nieuwe Covid-19-gevallen bijgekomen

GFC NIEUWS- 89 nieuwe Covid-19-gevallen zijn de afgelopen 48 uur bijgekomen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de…

Mercedes Benz vliegt in brand

GFC NIEUWS- Iets na 21.00 uur zaterdagavond is een Mercedes-Benz in brand gevlogen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Man neergestoken in De Boerbuitenweg

GFC NIEUWS- De 38-jarige Martin raakte zondag ernstig gewond, nadat hij werd neergestoken in De Boerbuitenweg. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

Bejaarde man overleden aan coronavirus

GFC NIEUWS- Opnieuw is er iemand overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

54 nieuwe besmette gevallen binnen 48 uur

GFC NIEUWS- De afgelopen 48 uur zijn 54 personen positief getest op Covid-19. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Braziliaan doodgeschoten

GFC NIEUWS- Een Braziliaan is vrijdag doodgeschoten in Antonio Do Brinco in het district Sipaliwini. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen…