fbpx
Beheer vreemde valuta kasreserve door de CBvS alleen onder strikte voorwaarden

De Surinaamse Bankiersvereniging (“SBV”) heeft kennis genomen van het verzoek van de Centrale Bank van Suriname (“CBvS”), om een deel van de kasreserve in vreemde valuta van de banken op een rekening van de CBvS te plaatsen bij een buitenlandse bank.

Het uitgangspunt is dat het internationaal ongebruikelijk is, dat kasreserves onder het beheer van commerciële banken zijn geplaatst. De in ons land relatief hoge kasreserves zijn bedoeld als monetair instrument alsook als stabilisatie instrument ten behoeve van het financieel systeem, mede vanwege de hoge dollarisatiegraad in het bankwezen.

De gesprekken inzake het beheer van de vreemde valuta kasreserves zijn sinds 2011 gaande tussen het IMF, de CBvS en de SBV. De bevindingen hieromtrent zijn door het IMF verwoord in de zgn. “Article 4 reports”.

Governor van Trikt heeft na zijn aantreden de gesprekken met het IMF en de SBV voortgezet. De banken hebben in deze gesprekken onderstreept dat het IMF aanbeveelt om de vreemde valuta kasreserves bij de CBvS te plaatsen zoals dat internationaal gebruikelijk is.

De CBvS ondersteunt de stabiliteit van het financiële systeem reeds in vreemde valuta; een voorbeeld hiervan is de Euro en USD liquiditeitsondersteuning die de CBvS heeft gegeven in de afgelopen periode als gevolg van het wegvallen van de geldzendingen. Eveneens hebben een aantal banken van oudsher reeds een deel van de kasreserve in vreemde valuta bij de CBvS in het buitenland aangehouden, omdat hierdoor de solvabiliteit van de banken verbetert.

Ten overvloede wordt vermeld dat de volledige SRD kasreserve bij de CBvS wordt aangehouden door alle commerciële banken net zoals dat voor de vreemde valuta kasreserves wordt voorgesteld.

De bereidheid van de commerciële banken om in principe mee te werken aan het plaatsen van de vreemde valuta kasreserves onder beheer van de CBvS is getoond onder een aantal strikte voorwaarden.

Deze strikte voorwaarden zijn onder meer:

1. de vreemde valuta kasreserve middelen worden op aparte bankrekeningen van de CBvS geplaatst bij een buitenlandse bank met minimaal een A rating, de middelen zijn alleen bedoeld als reserve voor de banken; het mag nergens anders voor worden aangewend (zgn. “ring-fencing”);

2. het beheer wordt gevoerd door een commissie met daarin vertegenwoordigers van het bankwezen, pensioenwezen, verzekeringswezen en de CBvS;

3. reguliere beleggingen van de kasreserves mogen alleen worden gepleegd in het buitenland en alleen in liquide instrumenten met minimaal een A rating;

4. de beleggingen en middelen worden periodiek gerapporteerd aan de banken waarbij de cijfers worden opgesteld door een externe accountant;

5. het rendement op de kasreserve mag niet teruglopen ten opzichte van de huidige situatie;

6. de middelen en de beleggingen zijn te allen tijde zodanig gestructureerd dat indien noodzakelijk, de banken altijd over hun liquiditeiten kunnen beschikken;

7. de afspraken worden vervat in een richtlijn of voorschrift van de CBvS.

De CBvS heeft deze punten in overweging genomen en heeft alle punten opgenomen in het nieuwe Algemeen Voorschrift: ‘Kasreserve regeling voor de deviezenbanken in Suriname betreffende het vreemde valutabedrijf’.

De commissie die het beheer gaat voeren over de vreemde valuta kasreserves is de Strategic Investment Committee. Namens de SBV zullen in de Strategic Investment Committee plaatsnemen Sean Hussein, Chief Executive Officer van Republic Bank Suriname en Magalie Loswijk – Keerveld, Chief Financial Officer van de Hakrinbank.

De SBV heeft er vertrouwen in dat op basis van het overeengekomen voorschrift, er voldoende checks en balances ingebouwd zijn, ter bescherming van de kasreserves in vreemde valuta en de waarborging van het vertrouwen in het financieel systeem in Suriname.

Meer nieuws

“Suriname staat er als land”

GFC NIEUWS- “Sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik zie een land dat…

5 nieuwe coronagevallen genoteerd

GFC NIEUWS- 5 personen zijn besmet geraakt met het coronavirus. Deze gevallen deden zich voor in Paramaribo (2), Wanica (2) en Para (1)

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…