fbpx

Behandeling nieuwe minimumloonwet begonnen

De behandeling van de nieuwe wetgeving over het minimumloon, de Wet Minimumloon, is begonnen in De Nationale Assemblee (DNA) tijdens een openbare commissievergadering.

De commissie van rapporteurs is onder leiding van DNA-lid Patrick Kensenhuis. Door de aanwezige DNA-leden werden ettelijke vragen gesteld met betrekking tot de nieuwe wet die meer dan 30 nieuwe wijzigingen van fundamentele en minder ingrijpende aard zal brengen aan de wet die in 2014 werd aangenomen.

Minister Soewarto Moestadja ging na de eerste ronde van DNA, uitgebreid in op de vragen en opmerkingen gemaakt door de DNA-leden.

Deze wet is in opdracht van minister Moestadja voorbereid door een tripartiete commissie. De bewindsman ging uitgebreid in op de achtergrond van de modernisering van de arbeidswetgeving die nu gaande is en verwees naar het sociaal contract en de ‘vernieuwing van de sociaal-maatschappelijke orde’ als 1 van de 5 vernieuwingen die door deze regering is beloofd.

De Wet Minimum Uurloon (WML) werd in 2014 aangenomen ter uitvoering van de artikelen 28 en 29 van de grondwet als onderdeel van een nationaal sociaal zekerheidsstelsel. Het doel is volgens de memorie van toelichting geweest ‘het garanderen van een minimuminkomen voor alle natuurlijke personen en rechtspersonen, die tegen betaling een dienst aanbieden, verlenen of arbeid verrichten’.

BEKIJK OOK
Gemengd team Regio Oost houdt broers aan te Meerzorg

De minister ging ook in op de Nationale Loonraad, ‘de grootste verworvenheid van deze wet’. Hij lichtte toe wat de toegevoegde waarde is van de Loonraad en dat is zijn uitgebreide en zeer technische taakstelling. Daarom is de regering voorstander om apart van de SER dit orgaan in het leven te roepen dat belast zal worden met een 11-tal taken.

De Loonraad is bedoeld tripartiet te zijn aangevuld met deskundigen, waaronder uit het Planbureau. In de huidige wetgeving is geen mechanisme tot vaststelling van het minimumloon en het steeds wijzigen daarvan opgenomen.