Begrotingstekort 2022 minder dan 3%

GFC NIEUWSREDACTIE- Het begrotingstekort voor het dienstjaar 2022 in Suriname is geraamd op 2,6%.

Uiterlijk 1 oktober moet president Chandrikapersad Santokhi van Suriname de jaarrede houden. Dan wordt de begroting over het jaar 2022 overhandigd aan het parlement.

Marten Schalkwijk, financieel-adviseur op het ministerie van Financiën & Planning, zegt aan ABC Radio verrast te zijn met het laag percentage begrotingstekort. Voor 2021 was dat nog 10,5% en in 2020 was dat 20%.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Vrouwen vertellen: mannen zonder geld zijn extreem onaantrekkelijk

Schalkwijk: “Ik moet zeggen dat ik zelf verrast was daarmee, maar het ministerie van Financiën heeft heel echt prudent beleid gevoerd. Iedereen moet van alles en nog wat financieren, maar het moet op elkaar afgestemd zijn. Dat is een begroting; je uitgaven kunnen niet geweldig groot zijn, terwijl je inkomsten achterblijven, anders heb je een gat dat gedicht moet worden: het begrotingstekort. Dat gat ga je moeten dichten door te lenen of monetaire financiering en juist dat willen wij niet.”

Volgens Schalkwijk zijn er afspraken met IMF om het tekort te brengen naar 0%. De IMF-lening, tegen zachtere voorwaarden, moet hiertoe bijdragen.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER