fbpx

Begrotingstekort 19,7% van bruto binnenlands product

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft vanmorgen de begroting voor het dienstjaar 2021 overhandigt aan het parlement.
Het totaal van de geraamde overheidsinkomsten voor het dienstjaar 2021, na verwerking van de wisselkoersaanpassing, bedraagt SRD 15.349.200.000. De geraamde uitgaven bedragen in totaal SRD 22.140.600.000. Het saldo van de totale ontvangsten en de totale uitgaven presenteert een tekort van SRD 6.792.400.000. Dit tekort is gelijk aan 19,7% van het bruto binnenlands product (BBP).
Nader uitgesplitst bestaan de totale overheidsuitgaven voor het dienstjaar 2021 uit: Operationele uitgaven, namelijk SRD 4.860.800.000, terwijl programma’s een totaal bedrag bestrijken van SRD 17.280.800.000.
De operationele uitgaven hebben betrekking op de personeelsgerelateerde overige operationele uitgaven en kapitaaluitgaven van de verschillende ministeries.
Ten aanzien van de personeelsgerelateerde uitgaven gaat het met name om de kosten van lonen en salarissen en sociale premies.
Met betrekking tot de overige operationele uitgaven wordt met name bedoeld: de kosten van goederen en diensten, subsidies, bijdrages, schenkingen, kantoorkosten, aanschaffingen en klein onderhoud aan gebouwen en terreinen.
De programma’s presenteren het uit te voeren beleid c.q. projecten van de regering. Hiervan zal een bedrag van SRD 17.339.700.000 uit eigen middelen worden opgebracht.
Op de begroting bedragen de de opgebrachte leningen en schenkingen SRD 4.801.900.000. Met betrekking tot de totale overheidsontvangsten voor het dienstjaar 2021 worden deze onderverdeeld in: -Directe belastingen ad SRD 1.990.200.000. –Indirecte belastingen SRD 5.829.400.000. Niet-belastingontvangsten SRD 3.618.800.000. Donormiddelen bedragen SRD 132.300.000. Het totaal van de belasting en niet-belastinginkomsten komt uit op SRD 10.547.400.000.

BEKIJK OOK
SWM: drinkwaterkwaliteit gegarandeerd, geen reden tot bezorgdheid na toename braken en diarree