Begrotingsbehandeling start maandag 1 april

De behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de Staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2019, Wet Staatsbegroting 2019, begint op maandag 1 april 2019.

Tijdens de Begrotingsbehandeling worden de ontwerpbegrotingen van uitgaven en ontvangsten van alle 16 ministeries behandeld.

De ontwerp Staatsbegroting is op 1 oktober 2018 ingediend.

Overige berichten