fbpx

Begrotingsbehandeling start in december

De Nationale Assemblée (DNA) maakt op maandag 17 december een aanvang met de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de Staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2019, Wet Staatsbegroting 2019. Tijdens de Begrotingsbehandeling worden de ontwerpbegrotingen van uitgaven en ontvangsten van alle 17 ministeries behandeld. De ontwerp Staatsbegroting is op 1 oktober ingediend.

Parlementsvoorzitter Jennifer Simons zegt dat de planning is om vóór het einde van dit jaar de eerste ronde voor het parlement af te ronden. In 2019 wordt dan de behandeling van deze ontwerpwet voortgezet.

OOK INTERESSANT
Politie Albina zal optreden tegen foutparkeerders

Momenteel zijn de vaste commissies in het parlement bezig de planning en begrotingen van de verschillende ministeries te bespreken. Daarna wordt verslag uitgebracht aan de Begrotingscommissie, die op haar beurt de aanbevelingen zal verwerken in een eindverslag.(GFC)