fbpx

Begrotingsbehandeling 2020 aangevangen

GFC NIEUWS- In De Nationale Assemblée (DNA) is maandag de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2020, Wet Staatsbegroting 2020, gestart.
Tijdens de Begrotingsbehandeling worden de ontwerpbegrotingen over alle 17 ministeries behandeld. De ontwerpbegroting voor dit jaar was nog niet behandeld in De Nationale Assemblee en heeft de huidige regering een aangepaste begroting ingediend.
In de eerste ronde voor het parlement is de Commissie van Rapporteurs, onder voorzitterschap van het lid, Asiskumar Gajadien, aan het woord gekomen.
De vergadering is rond 18.45 uur verdaagd naar vandaag, 10 november.

BEKIJK OOK
Er komt geen politie-eenheid in pand ex-governor CBvS van Trikt