Bedrijfslevenorganisaties willen eind deze maand uitspraak rechter over omstreden Valutawet

GFC NIEUWS- De Staat heeft op de laatste zitting een week uitstel gevraagd om te antwoorden.
De advocaat van de VSB, ASFA en Survam heeft hiertegen geprotesteerd. De rechter heeft beslist dat de Staat op 24 april moest antwoorden. De advocaat heeft tevens aangedrongen dat het vonnis aan het eind van deze maand nog wordt gewezen.
De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, heeft als hoofdaanklager, ondersteund door de Surinaamse Associatie van Fabrikanten en de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen, op 27 maart, rechtsingang gezocht tegen de Staat Suriname, vanwege de aanname van de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren.
Op woensdag 1 april hebben de eisers rechtsingang gevonden.
De VSB had eerder aangegeven dat deze wet in strijd is met bestaande nationale en internationale wet – en regelgeving.

Overige berichten