fbpx

Bedrijfslevenorganisaties roepen ondernemers op alle maatregelen te treffen om maximale bescherming te bieden aan werknemers

INGEZONDEN– De meeste bedrijven, vooral de middel- groot en kleine bedrijven in diverse sectoren zijn bezig te overleven in deze crisisperiode.

Vanwege de pandemie kan de economie niet volledig opengegooid worden, waardoor het nog moeilijker is om het hoofd boven water te houden.

Naast de normale vaste personele uitgaven, zijn er in 2021 vele kosten gemaakt vanwege de pandemie zoals uitgaven en inkomstenderving die gepaard gaan met de gevolgen van lockdownperioden, besmettingen op de werkvloer, quarantaine dagen van werknemers, en incentieven om zich te laten vaccineren etc.

Het bedrijfsleven kan niet lang wachten op werknemers om zich vrijwillig te laten vaccineren en vervolgens nog blijven opdraaien voor de kosten die gepaard gaan met (mogelijke) besmettingen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Als je binnenkort komt te overlijden door het coronavirus is dat waarschijnlijk je eigen schuld

Dit zeker vanwege de enorme nationale crisis waarin wij ons bevinden en de internationale gevolgen van de pandemie, zoals verhoogde prijzen van inputs en andere logistieke kosten.

Wij roepen de overheid op om de nodige wettelijke maatregelen te treffen opdat bedrijven hun gevaccineerde medewerkers, hun klanten en andere stakeholders kunnen beschermen tegen deze dodelijke ziekte.

Juist nu de wetenschap heeft aangetoond dat gevaccineerden, alhoewel deze ook het risico lopen besmet te raken, er haast geen sprake is van ziekenhuisopname of erger en dat het overbrengen van een besmetting een veelvoud lager ligt.

BEKIJK OOK
Chivano Anakaba gezocht in cold case

Daarnaast heeft onze fragiele economie een boost nodig en kunnen wij ons niet langer gegijzeld houden door vaccinatieweigeraars die niet altijd op zuivere gronden de vaccinatie weigeren.

Wij roepen ondernemers en corporate leiders op om alle maatregelen te treffen, en zodoende maximale bescherming te bieden aan hun werknemers en te voorkomen dat door onnodige besmettingen de bedrijfsvoering in gevaar komt door hoge thuisisolatie.

Tevens vragen wij de gezondheidsautoriteiten om een pragmatische en op risico gebaseerd beleid te ontwikkelen voor quarantaine verlichtingen voor gevaccineerde medewerkers die geen Covid-19 hebben maar wel tot een direct contact persoon behoren, door vroegtijdig en frequent te testen en de periode van quarantaine drastisch te verminderen.

Het bedrijfsleven rekent op de medewerking van de overheid om de private sector inderdaad in de gelegenheid te stellen een waardige bijdrage te leveren aan de wederopbouw van onze economie.

VSB, ASFA, ICT-AS, SHATA, VEAPS, SBV, SURVAM, SJV, AAV, AKMOS, PLIS

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar¬†[email protected]