fbpx

Bedrijfsleven wil gedegen evaluatie en aanpassing Wet Basiszorgverzekering

GFC NIEUWS- De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft samen met andere organisaties uit de private sector diverse malen aangegeven een evaluatie en daarmee gepaard gaande aanpassing van de Wet Basiszorgverzekering, van essentieel belang te vinden.
Hierbij is het van eminent belang voor de nodige acceptatie, dat een dergelijke evaluatie en aanpassing slechts tot stand komt na overleg tussen de sociale partners (overheid, bedrijfsleven en vakbeweging).
De huidige problemen tussen de medische laboratoria en de zorgverzekeraars, en de eerdere tussen de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) en de zorgverzekeraars over de te hanteren tarieven zijn wederom het gevolg van onduidelijkheden in de Wet.
De minister van Volksgezondheid heeft partijen aangeboden een bemiddelende en adviserende rol in het gerezen geschil te willen vervullen, hetgeen door de VSB wordt gewaardeerd.
De VSB is middels de bij haar aangesloten lidbedrijven een direct belanghebbende bij dit conflict, omdat uiteindelijk zij de premies moeten betalen ter bekostiging van de zorg van hun medewerkers.
In dit kader is er wederom een beroep gedaan op de minister van Volksgezondheid, ter voorkoming dat de medische zorg wederom in het gedrang komt en onze medewerkers tussen wal en schip geraken, een breed gedragen overlegstructuur op te zetten, om te geraken tot een gedegen evaluatie en aanpassing van de Wet.
Het beroep werd op 19 oktober gedaan middels een schrijven naar minister Amar Ramadhin.

BEKIJK OOK
President Santokhi geeft opdracht tot evacuaties in Paramaribo