“Bedrijfsleven kan niet lang wachten op werknemers om zich vrijwillig te laten vaccineren”

GFC NIEUWSREDACTIE- Het bedrijfsleven in Suriname kan niet lang wachten op werknemers om zich vrijwillig te laten vaccineren, vanwege de enorme nationale crisis waarin wij ons bevinden en de internationale gevolgen van de pandemie, zoals verhoogde prijzen van inputs en andere logistieke kosten.

Dit staat in een ‘position paper vaccinatiebeleid’ van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB).

Aangevoerd dat de meeste bedrijven, vooral de middel- groot en kleine bedrijven in diverse sectoren bezig zijn te overleven in deze crisisperiode.

Vanwege de pandemie kan de economie niet volledig opengegooid worden, waardoor het nog moeilijker is om het hoofd boven water te houden.

Naast de normale vaste personele uitgaven, zijn er in 2021 vele kosten gemaakt in verband met de pandemie, zoals uitgaven en inkomstenderving die gepaard gaan met de gevolgen van lockdownperioden, besmettingen op de werkvloer, quarantaine dagen van werknemers, en incentieven om zich te laten vaccineren.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Huisarts weigert ongevaccineerden te helpen

Er zijn vele bedrijven, waarvan een groot deel van de werknemers zich (nog) niet hebben gevaccineerd.

Dit zorgt in bedrijven voor een spanningsveld op de werkvloer tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde werknemers.

De werkgevers kunnen, naast informatieverschaffing en het geven van incentieven, niet veel doen om werknemers over te halen zich te vaccineren, omdat onze Grondwet dat belet.

De VSB vraagt aan de overheid, dat bedrijven voorzieningen mogen treffen om werknemers die pertinent weigeren zich te vaccineren, op termijn te mogen afvloeien met een afkoopregeling, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal dienstjaren van de werknemer en de omvang van het bedrijf.

Dit biedt de bedrijven de ruimte om op lange termijn de vele kosten die gepaard gaan met de pandemie, het hoofd te bieden.

Het instellen van een nationale vaccinatieplicht zou van de overheid moeten uitgaan. Binnen de Grondwet is er ruimte voor de overheid om dit te doen, wordt verder aangehaald.

het bedrijfsleven adviseert om een goede nationale campagne op te zetten, waarbij ingegaan wordt op de redenen waardoor mensen zich niet willen laten vaccineren, naast het aangeven van de mate van veiligheid van vaccins, kan vooraf gaan aan een ingangsdatum voor het instellen van de vaccinatieplicht.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER