fbpx

Bedreiging 3-jarig meisje ‘wake-up call’ dat kindermishandeling in Suriname heel schrijnend is

INGEZONDEN– Surinaamse kinderen worden ten opzichte van de meeste van hun buitenlandse leeftijdgenoten, bovenmatig blootgesteld aan mishandeling.

Ons land kent daarenboven een hoog percentage van kinderen die een extreme mate van fysieke en psychologische agressie te verduren hebben.

Dat bleek deze week wederom toen een vader zijn minderjarige dochter van 3 jaar enkele rake klappen verkocht,
verbaal geweld toepaste en zwaaiend met een mes in zijn hand het kind met de dood bedreigde.

Diverse acties zijn door de regering en maatschappelijke organisaties in het verleden ondernemen en nog steeds om het geweld tegen kinderen terug te dringen, maar het blijft fout gaan en maakt Suriname heel weinig progressie op het gebied van het terugdringen van kindermishandeling.

In een 2015 uitgekomen rapport ‘Hidden in plain sight: A statistical analysis of violence against children’ van het United Nations Children’s Fund (UNICEF), werd in een groot aantal tabellen waarin de cijfers over lijfstraffen aan kinderen, misbruik van kinderen en perceptie van kindermishandeling zijn verwerkt, aan ons land een toppositie toebedeeld.

Erg schrijnend is de constatering dat 87% van onze kinderen tussen 2 en 4 jaar, 87% van de kinderen tussen 5 en 9 jaar en 85% van de kinderen tussen 10 en 14 jaar deze vorm van agressie binnen een maand hebben meegemaakt. Een groot aantal kinderen wordt geconfronteerd met geweld, uitbuiting en misbruik op scholen, thuis of in instituten, hetgeen gestaafd wordt door het UNICEF.

Thuis ondervindt 86% van de kinderen enige vorm van gewelddadige discipline, 60% fysieke straffen en voor wat betreft psychologische agressie, 82%. De kinderen worden voorts ook blootgesteld aan geweld van hun leeftijdsgenoten. Ruim 26% van de scholieren wordt gepest en 21% heeft te maken met ruzies, die in fysiek geweld uitmonden.

Uit onderzoek van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) in 2017 is gebleken dat 81% van de kinderen in Suriname met een bepaalde vorm van geweld te maken heeft gehad.

Het is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld als een kind of jongere slachtoffer is van mishandeling of verwaarlozing. Daardoor krijgen kinderen en hun gezinnen niet steeds de hulp die nodig is om kindermishandeling te kunnen stoppen.

Het is echter heel belangrijk dat er hulp komt, want hoe vroeger kindermishandeling voorkomen of gestopt wordt, hoe minder schade kinderen oplopen en hoe meer kansen op herstel er in het gezin zijn.

BEKIJK OOK
Asycudasysteem Surinaamse douane weer in orde

Kinderen zijn vanwege hun gebrekkige woordenschat en kwetsbare afhankelijkheid, vaak weerloze slachtoffers. Het is daarom van groot belang dat betrokken volwassenen, zoals leerkrachten, kinderwerkers en crècheleidsters, opmerkzaam zijn en signalen weten op te vangen, zodat eventuele hulpverlening op tijd wordt geboden. Het is van cruciaal belang dat we samen proberen te voorkomen dat kinderen in ons land worden mishandeld of verwaarloosd. Want mishandeling gebeurt nog veel te vaak.

Bij een vermoeden van kindermishandeling in uw omgeving, kunt u het volgende doen:

• Sta open voor signalen van kindermishandeling. Als u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. U bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet.

• Praat met het kind zelf of met de ouders. Besef u dat kindermishandeling vaak het gevolg is van onmacht. U kunt al helpen door er te zijn voor het gezin. Of door het kind een luisterend oor te bieden.

• Vraag advies bij Bureau Rechten van het Kind van het ministerie van Sociale Zaken

Ook voor ouders is het belangrijk dat ze de juiste hulp krijgen indien ze menen dat hun kind slachtoffer is van kindermishandeling. Soms is een ouder zelf degene die geweld pleegt of verwaarlozend is, waardoor de stap om hulp te zoeken groter wordt.

Toch is het belangrijk dat ook deze ouders durven spreken, zodat zij ook de juiste hulp voor hun kinderen en hun gezin kunnen krijgen.

Indien je als burger bezorgd bent over een kind uit je omgeving, kan je terecht bij:

• KJT (kinder- en jongerentelefoon) 123 ( Mi-Lijn)• Bureau Rechten van het Kind (424385 of via de Facebookpagina )

• Maatschappelijke Dienst SoZaVo 437535

• KPS-Jeugdzaken 404565

Als u vermoedt dat er sprake is van kindermishandeling in uw omgeving, is het belangrijk om zo snel mogelijk in actie te komen. Iedereen kan namelijk het verschil maken voor een kind dat slachtoffer is. Ook u.

UMA Suriname

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Suriname heeft behoefte aan zorgcentra huiselijk- en seksueel geweld