fbpx

Bedelende Surinaamse politici vóór de verkiezingen zijn nu onze arrogante regeringsmensen

INGEZONDEN- Een groot aantal Surinaamse politici dat momenteel in de regeercoalitie zit, heeft zich in de periode vóór 25 mei 2020 schuldig gemaakt aan het ongegeneerd  bedelen bij rijke ondernemers.

Met allerlei valse beloften en smeekbedes werden er veel en grote gelddonaties losgekregen van onder meer zakenlui in ons land.

Maar ook in het buitenland, vooral in Nederland, werd aan talrijke kapitaalkrachtigen gesmeekt om ruime financiële bijdragen te leveren om zo de verkiezingscampagnes te bekostigen.

Van veel zakenlui heb ik persoonlijk vernomen dat dit soms op schaamteloze wijze gebeurde.

Er werd letterlijk en figuurlijk gebedeld! De deuren werden platgelopen door deze politieke parasieten om te smeken naar geld.

Een deel van de sponsoren, veelal zeer invloedrijke mensen die niet met zich laten sollen, zijn na het winnen van de verkiezingen door de VHP, NPS, PL en ABOP niet vergeten.

De beloften dat ze na winst  op subtiele wijze gehonoreerd zouden worden zijn intussen deels nagekomen.

Maar de meerderheid sponsoren is diep teleurgesteld en voelt zich flink beetgenomen.

Zo ken ik donateurs die mij hebben gezworen nooit meer een koperen cent te zullen geven aan deze politieke figuren.

Zij zijn de mening toegedaan dat deze voormalige politieke bedelaars zich nu erg arrogant opstellen, nu ze al hoog en droog op hun machtsstoelen zitten.

Gelddonateurs vertellen dat momenteel hoge politici die vóór de verkiezingen de deur bij hen plat liepen om grote sommen geld te bedelen, niet eens hun telefoontjes meer beantwoorden, laat staan terug bellen.

De zakenlui die toen wel goed waren om te doneren, worden nu ze niet meer nodig zijn als ‘kleine jongens’ afgescheept.

BEKIJK OOK: ARGALTZ AFSLANKBEHANDELING VERKLEINT KANS OP DIKKER WORDEN BIJ TE VEEL ETEN! KLIK HIER>

Het is tekenend voor de waardeloze mentaliteit van sommige politieke wezens in ons land, waarvan enkelen die voorheen niet eens een nagel hadden om hun gat mee te krabben, nu in de veronderstelling leven dat ze superieur zijn aan anderen.

Zij lopen naast hun schoenen! Terwijl het volk ze daar tijdelijk heeft geplaatst.

U mag ervan uit gaan dat veel van hen niet de politiek in zijn gegaan om uw en mijn belangen vooruit te helpen.

Het gaat voornamelijk om hun eigen gewin en dat van hun familie en vrienden en beslist niet van de gewone man of vrouw of het land Suriname.

R. Pinas

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud.