BBS gereed voor Criminaliteitsurgentieplan

 GFC NIEUWSREDACTIE- De Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) van het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) in Suriname is gereed om assistentie en ondersteuning te verlenen aan het Korps Politie Suriname in het kader van het Criminaliteitsurgentieplan van het ministerie.

De assistentie wordt reeds enige tijd verleend aan de Operaties HOOP (Handhaving Openbare Orde) en Saka Yu Tempo, maar deze zal de komende periode verhoogd en geïntensiveerd worden.

In dit plan participeren ook het Nationaal Leger, de Veiligheidsdienst van de Centrale Bank van Suriname en enkele
bonafide en door het ministerie geselecteerde particuliere beveiligingsbedrijven.

De kabinetsleden Harold Belfor, Roy Prika en Mark Karg van het ministerie van Justitie en Politie en de leiding van de BBS hebben op 21 oktober het speciaal geselecteerd team toegesproken. Daarbij is door Karg benadrukt dat er een grotere rol is weggelegd voor de BBS en dat deze dienst haar plaats binnen de Veiligheidsketen moet opeisen.

Voorafgaand hieraan zullen eerst twee belangrijke randvoorwaarden vervuld moeten worden, discipline en integriteit. Het ministerie is bereid samen met de dienst hieraan te werken, zodat binnen afzienbare tijd de BBS volwaardig en met gezag lid van de Veiligheidsketen kan zijn.

Prika zal zich met zijn militair-technische achtergrond zich hiervoor sterk maken. Ook trainingen en opleidingen zullen ter hand genomen worden, evenals personele- en materiële voorzieningen.

Het speciaal team dat het Criminaliteitsurgentieplan zal ondersteunen bestaat uit specialistisch getraind personeel. De manschappen toonden zich ingenomen met de uiteenzetting van het ministerie en hebben aangegeven zich maximaal te zullen inzetten om de criminaliteit te helpen indammen.

De BBS zal het KPS ondersteunen en zal tevens preventieve surveillances in Wanica voor haar rekening nemen. Het gaat om de zichtbaarheid van het overheidsgezag die een preventieve werking moet hebben.

Het personeel bezit de hoedanigheid van buitengewoon agent van politie en zal opereren onder het gezag van de politie.