fbpx

BBGO vraagt Biza-minister aandacht voor lotsverbetering senioren

GFC NIEUWS- Voorzitter Renate Wouden-Bhugwandass van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) heeft donderdag tijdens een kennismakingsbezoek aan de minister van Binnenlandse Zaken (Biza), Bronto Somohardjo, aandacht gevraagd voor lotsverbetering van de senioren.
Ze merkte op dat sommige van de onderwerpen gepaard gaan met financiën en weer anderen niet. Deze zijn onder andere: het ratificeren van het OAS-document voor de bescherming van mensenrechten van senioren, het afschaffen van inhouding SZF-premie bij weduwen- en wezenpensioen en het uitkeren van een welzijnsuitkering aan gepensioneerden.
De belangenorganisatie heeft ook aandacht gevraagd voor gepensioneerde leden van parastatale bedrijven die niet in aanmerking zijn gekomen voor pensioenverhoging. Er is ook aandacht gevraagd voor mensen die de pensioenleeftijd hebben bereikt, maar geen pensioen ontvangen.
Deze groep van ongeveer duizend personen krijgt maandelijks een onderstand van tussen SRD 275 en SRD 375. Somohardjo gaf aan dat met zijn collegaminister van Financiën, Armand Achaibersing wordt nagegaan als er aanvulling kan komen uit het Covid-19 fonds.
De Biza-minister benadrukte dat senioren een speciale plek in zijn hart hebben. Volgens hem mag het nooit meer voorkomen dat senioren met name gepensioneerden de straat op moeten voor hun geld. Hij deelde mee dat de regering zich daarom ook vanaf haar aantreden sterk heeft gemaakt om als eerst de betaling van de pensioenen veilig te stellen. Om senioren beter te voorzien van informatie rond Covid-19 heeft Somohardjo aan de BBGO aangeboden kosteloos gebruik te maken van uitzendtijd bij de overheid.
De BBGO-voorzitter vroeg ook aandacht voor weduwen/weduwnaars van gepensioneerden die homoseksueel zijn en wier partners geen aanspraak kunnen maken op weduwepensioen. Indien de overheid geen homoseksuelen erkend, dan zou er volgens haar dan ook geen pensioen ingehouden moeten worden van ambtenaren die homoseksueel zijn.
August Boldewijn, adviseur van de BBGO, hield Somohardjo voor over de verschillende staatsbesluiten die zijn geslagen door de jaren heen. Het gaat in deze om besluiten die het mogelijk hebben gemaakt dat gepensioneerden ook mee worden genomen bij elke vorm van verhoging van de ambtenaren. Echter gebeurt dit niet gelijktijdig.
Boldewijn vertelde dat er een commissie is geweest die zich gebogen heeft over de Ambtenarenpensioenwet. In de commissie was ook de BBGO vertegenwoordigd. Voorgesteld is om de staatsbesluiten te incorporeren in de wet.
Wouden-Bhugwandass benadrukte dat de BBGO niet alleen op komt voor de belangen van gepensioneerden, maar ook van seniorenburgers in het algemeen. Aan de Biza-minister is aandacht gevraagd voor deelname van het BBGO in commissies, raden en werkgroepen als vertegenwoordiging van de senioren in Suriname.
Wouden-Bhugwandass merkte op dat de BBGO de grootste bond is in Suriname en daarom ook deel wenst te zijn bij vraagstukken aangaande senioren.
Minister Somohardjo beloofde een goede communicatie op na te houden met de BGGO en zal binnen een maand weer met de bond zitten voor een vervolggesprek.

BEKIJK OOK
Praktijklokalen Jeugdcorrectiecentrum overgedragen aan Justitie