Bazo-verzekerden moeten zich opnieuw registreren

GFC NIEUWSREDACTIE- Personen die beschikken over een Bazo-verzekeringspasje zullen zich opnieuw moeten registreren.
In een bekendmaking laat de voorzitter van de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel, Ronnie Brunswijk, weten dat in navolging van een op 27 oktober 2020 genomen besluit in de Onderraad voornoemd, alle door de Stichting Staatsziekenfonds verstrekte Bazo- verzekeringskaarten met een vervaldatum tot en met 31 oktober 2020 stilzwijgend verlengd waren voor de duur van 2 maanden en derhalve op 31 december 2020 van rechtswege zijn vervallen.
Het betreft in deze de Bazo-verzekeringskaarten welke houders hebben verkregen na indiening van een aanvraag daartoe bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en waarvoor de Staat de premie voor de basiszorgverzekering betaalt.
Een houder van de vervallen BaZo-verzekeringskaart dient zich voor de aanvraag van een nieuwe verzekeringskaart aan te melden bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.
“Indien u onverzekerd bent, kan dat ernstig ongerief met zich meebrengen. U bent als ingezetene wettelijk verplicht om zorg te dragen voor een geldige basiszorgverzekering. Indien u in de omstandigheid bent komen te verkeren dat u niet (langer) kan voldoen aan de premieplicht wordt gevraagd dat u zich wendt tot het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting voor het indienen van een aanvraag om in aanmerking te kunnen komen voor een Bazo-verzekeringskaart”, luidt de oproep.

Overige berichten