fbpx

Bazo en BZV-kaarten automatisch verlengd

GFC NIEUWS- De Onderraad Sociaalzekerheidsstelsel heeft besloten dat alle verstrekte en nog te verstrekken Bazo en BZV zorgverzekeringen met een geldigheidsduur tot 31 oktober 2020 of 31 december 2020 automatisch worden verlengd tot 15 januari 2021.
Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk laat als voorzitter van de Onderraad Sociaalzekerheidsstelsel weten, dat de Raad in de vergadering van 27 oktober heeft besloten om gelet op de thans heersende Covid-pandemie het verstrekken van de Basiszorgverzekering dienovereenkomstig aan te passen.
Deze reorganisatie zal enkele maanden in beslag nemen, omdat tevens wordt gewerkt aan het opstellen van nieuwe procedures en criteria voor het screenen en vertrekken van aanvragen voor een basiszorgverzekering.
Het ministerie van Sociale zaken en Volkshuisvesting zal in een speciaal daarvoor opgezette informatie ampagne de komende weken alle belanghebbenden uitvoerig informeren over deze nieuwe werkwijze.
Verder is besloten om over te gaan tot premie en tariefaanpassing waardoor de betaalbaarheid van de zorg kan worden gegarandeerd. De vp doet een dringend beroep op alle dienstverleners om mee te werken aan het vaststellen van uniforme tarieven voor de zorgconsument.
Op korte termijn zullen staatsbesluiten worden afgekondigd, waardoor de regering daadwerkelijk de handhaving en de kwaliteitsverbetering van de basiszorgverzekering ter hand kan nemen.
De Raad van Ministers heeft in de vergadering van 28 oktober deze besluiten goedgekeurd, meldt het Directoraat Volkscommunicatie.

BEKIJK OOK
Kamerleden verrast over invloed koloniale verleden op Surinaams onderwijs