fbpx

Bazo- en BZV-aanvragen via Sozavo

GFC NIEUWS- De regering heeft besloten dat per 15 november alle aanvragen voor de Bazo- en BZV- verzekering bij de afdeling Basiszorg van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) moeten worden ingediend.
Het ministerie zal vanaf dat moment de aanvragen voor burgers van alle leeftijden, dus ook de kinderen tot 16 jaar en senioren burgers van 60 jaar en ouder in behandeling nemen, toetsen en na goedkeuring via het SZF de verzekeringspas verstrekken.
Verzekeringen verlengd tot en met 31 december 2020
In het kader van de voorbereidingen om de dienstverlening covid-proof te maken heeft de regering de actieve Bazo en Bzv verzekeringen met een einddatum tussen 31 oktober 2020 en 31 december 2020 verlengd tot en met 31 december 2020.
Minister Uraiqit Ramsaran zegt dat de regering er alles aan doet om de toegang tot de zorg voor sociaal zwakkeren en hulpbehoevenden te blijven garanderen. “Personen met een verzekering die nu verlengd wordt, kunnen gewoon met de verlopen verzekeringspas tot en met 31 december gebruik maken van de zorg. De regering heeft de dienstverleners reeds op de hoogte gesteld, dus u hoeft zich geen zorgen te maken, maar in de tussentijd kunt u wel een nieuwe aanvraag doen.” De regering wil af van de onoverzichtelijke situatie, waarbij verzekerden met vervallen verzekeringspassen gebruik moesten maken van de zorg.
Intussen kan men tot 15 januari 2021, volgens onderstaand schema een nieuwe aanvraag indienen bij één van de Basiszorg kantoren van Sozavo.
Op eenieder wordt een dringend beroep gedaan om zich te houden aan dit schema.
1 1 | GFC Nieuws
Gewijzigde aanvraagprocedure
Rekeninghoudend met de Covid-19-maatregelen heeft de afdeling Basiszorg de aanvraagprocedure zodanig gewijzigd dat, voor het indienen van een aanvraag fysiek contact niet meer mogelijk, maar ook niet meer nodig zal zijn. Cliënten dienen voortaan een volledig ingevuld aanvraagformulier, voorzien van fotokopieën van de vereiste documenten in een gesloten enveloppe te deponeren in de speciale Basiszorg Brievenbussen.
De bewindsman gaf aan dat het publiek vanaf 15 november een aanvraagformulier kan ophalen bij de Basiszorg kantoren van Sozavo, alle SZF-kantoren en de RGD-poli’s, maar benadrukte dat indienen van de aanvraag alleen kan bij een van de Basiszorg kantoren.
Met de gewijzigde aanvraagprocedure wil het ministerie de dienstverlening voor zowel medewerkers, als cliënten zo veilig mogelijk doen verlopen. “Ik wil een beroep doen op het publiek, om mee te helpen aan een soepel verloop, de instructies van het ministerie op te volgen en niet onnodig naar de Basiszorg kantoren te gaan”, aldus Ramsaran.

BEKIJK OOK
Salaris keurmeesters LVV wordt verhoogd