Basier roept op rechtszaak samenwerkende politieke partijen te steunen

Shaif Basier van de jonge politieke beweging ‘Suriname 2 the Next Level- Lijst Basier, ondersteunt als sympathisant de rechtszaak tegen de ongrondwettige wijziging van ons kieswet wegens het ontbreken van een 2/3 meerderheid.

Op 15 oktober hebben samenwerkende politieke partijen PRO, Seti Sranan, STREi en A20 formeel een rechtszaak ingezet tegen de ongrondwettige poging van de huidige regering om de kieswet te wijzigen zonder 2/3 meerderheid op 28 mei.

Tijdens de stemming in de DNA zijn diverse oppositiepartijen weggelopen en hebben niet deelgenomen aan de stemming.

In gebreke stelling en oproep

“Oude politieke oppositiepartijen die zich van stemming onthielden of wegliepen van de stemming in de DNA spreken wij hierop aan en stellen wij als burgers in gebreke voor alle schade aan onze democratie die hierdoor is aangericht,” haalt Basier aan.

“Oppositiepartijen, u heeft nu bedoeld of onbedoeld, tijdens de formele stemming in de DNA veroorzaakt dat er niet 1 formele stem tegen deze zeer onethische en moreel verwerpelijke stemming was. U heeft hiermee een uiterst onwenselijk precedent in onze democratie in de hand helpen werken, namelijk dat het contract tussen overheid en burger, namelijk de grondwet, zonder ook maar 1 formele tegenstem kon worden geschonden.

“Wij roepen alle DNA-partijen op die wegliepen tijdens de stemming aangaande de wijziging van de kieswet in 2019, om alsnog het juiste te doen en ook deze rechtszaak te ondersteunen.

De wereld, de internationale gemeenschap en grote instituten kijken mee naar wat wij doen hier in Suriname.”

Hij vervolgt: “dit wangedrag van het Surinaamse parlement wekt geen vertrouwen bij buitenlandse investeerders van goede naam en reputatie.

“Een land waar de grondwet die de hoogste wet is, niet wordt gerespecteerd, oogst geen respect en imago van betrouwbaarheid bij legitieme investeerders en relaties. En dit zal juist na 2020 bij het aantreden van een nieuwe regering hard nodig zijn om de schuldpositie en de “good governance” van Suriname te versterken.

“Hierom roepen wij alle burgers die aanhangers zijn van oude oppositiepartijen op om als patriotten bij te dragen dat deze rechtszaak wordt ondersteund vanuit alle geledingen van de maatschappij.”