fbpx

BARI+ voor vrouwen, mannen en koppels

In augustus 2017 startte S!UMA: Women & Girls Empowerment Network, ondersteund door Yu-Sin taekwondoschool, met een reeks gratis Weerbaarheidsworkshops onder het motto: BARI( Be Aware of Rape & Incest) voor meisjes. Tijdens de uitvoering van het project bleek steeds weer dat volwassen vrouwen ook grote interesse hadden. Die werden ook in de gelegenheid gesteld om deel te nemen. Na evaluatie en voor de effectiviteit van het programma is besloten het project te verruimen.

BARI+ is speciaal ontwikkeld voor vrouwen ( vanaf 21+) die willen leren om hun weerbaarheid te vergroten en de kneepjes van communicatie binnen liefdesrelaties willen aanleren. Nu worden ook mannen en koppels in de gelegenheid gesteld om deel te nemen.

De training bestaat uit twee in elkaar overlopende activiteiten, namelijk een communicatietraining voor vrouwen, mannen en koppels en een zelfverdedigingsworkshop voor vrouwen.

Personen die actief zijn binnen maatschappelijke organisaties die ook als doel hebben het weerbaar maken van vrouwen en of uitbannen van geweld tegen vrouwen en meisjes kunnen ook deelnemen.

De Weerbaarheidstraining wordt georganiseerd door S!UMA met ondersteuning van het Algemeen Bureau voor Maatschappelijke Hulpverlening en Taekwondo-school Yu-Sin.

De onderwerpen die o.a. aan bod komen, zijn: zelfbewustzijn, lichaamstaal, zelfreflectie, zelfvertrouwen, stevig in je schoenen staan, oogcontact en grenzen stellen en omgaan met druk, de volwassen relatie, pijnpunten in relaties, binding en hechting, verbale en non-verbale communicatie, luisteren naar elkaar en begrijpen wat de ander bedoelt, mythes en verborgen boodschappen, ruimte geven en nemen, stellen, omgaan met ruzie en conflict en compromissen sluiten, het ongezegde op tafel leggen en met voldoening met elkaar omgaan.

Wat vrouwen in de cursus vooral leren is hoe zij meer grip kunnen krijgen op wat er in hun leven gebeurt. Sommige vrouwen zullen meteen bij aanvang heel duidelijk kunnen formuleren wat zij willen. Bijvoorbeeld tegen bepaalde personen in bepaalde situaties nee durven en kunnen zeggen, of een einde maken aan een situatie van dreiging, geweld of intimidatie.

Andere vrouwen zullen veel vager zijn in hun hulpvraag zijn en bijvoorbeeld alleen kunnen aangeven dat zij bang zijn in huis en/of op straat en dat zij sterker willen worden.

De ervaring leert dat de deelnemers de diversiteit als positief ervaren, ook omdat men geen stigma voelt, wat soms wel het geval is wanneer een groep bestaat uit mensen met eenzelfde ‘probleem’ of achtergrond. Deelnemers zien van elkaar dat het verwerven van weerbaarheid voor iedereen lastig is. Zij kunnen elkaar daardoor goed ondersteunen en helpen met tips en ervaringen.

OOK INTERESSANT
Alakondre Puwema Neti voor uitbanning rassendiscriminatie

Doelen

Het primaire doel van deze cursus is vergroting van de weerbaarheid van de deelnemende vrouwen. Door een combinatie van fysieke en mentale oefeningen leren ze om hun grenzen beter te (h)erkennen, voelen en stellen. De deelnemers krijgen informatie en strategieën aangereikt zodat zij grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en (seksueel) geweld eerder herkennen en weten welke stappen zij kunnen ondernemen om dit te stoppen.

Daarnaast wordt gewerkt aan een positief zelfbeeld, eigenwaarde en zelfrespect, en aan de bereidheid tot mentaal, verbaal en fysiek verzet wanneer iemand op basis van ongelijkwaardigheid en disrespect contact zoekt. Voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met agressie en/of geweld, kan de cursus gezien worden als een vorm van secundaire preventie. Het taboe op het praten over geweld en mishandeling wordt doorbroken.

Als deze vrouwen kinderen hebben of nog zullen krijgen, kan de cursus ook een bijdrage leveren aan het verminderen van de transgenerationele overdracht van geweld. Kinderen die opgroeien in een gezin waarin huiselijk geweld speelt, hebben namelijk driemaal zoveel kans om later zelf een gewelddadige relatie te krijgen.

Bijkomende doelen van de cursus zijn vereenvoudiging van de toegang tot hulpverlening en doorbreking van het isolement door vorming of uitbreiding van het persoonlijke netwerk van de deelnemers.

In de workshop wordt ook aandacht besteed aan het leren begrijpen van de “cultuur” van jezelf en je partner, reactiepatronen van elkaar te leren plaatsen om daarna samen te kijken wat veranderbaar is en wat niet. Er zijn zoveel tegenstellingen die problemen kunnen opleveren: de vrouw wil praten, de man wil rust. De vrouw wil dingen samen doen, de man wil juist dingen alleen doen.

Wij interpreteren het gedrag van onze partner vanuit ons referentiekader zoals wij geleerd hebben te denken en daarin hebben wij vaak geen ruimte om te begrijpen dat onze partner als het ware uit een andere cultuur komt waar ze de dingen anders doen en niet automatisch slechter. In de relatie krijgen wij een hele mooie kans om onopgeloste problemen van vroeger te veranderen en het verschil te maken tussen vroeger en het hier en nu.(GFC)