fbpx

'Bankroete' SLM en Surinaamse horeca moeten geld halen uit China om crisis te overleven

INGEZONDEN– Het is publiek geheim dat de luchtvaartsector momenteel forse klappen krijgt. Een heleboel bedrijven krijgen het erg moeilijk door de crisis waarin wij nu ongevraagd in verzeild zijn geraakt. Het is vooral de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, de SLM, onze trots, die financieel toegetakeld wordt.

Maar ook onze hotels en restaurants die er alles aan gedaan hebben om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor toeristen. Torarica heeft zoveel geïnvesteerd in hun infrastructuur en vriendelijke dienstverlening. Kosten noch moeite zijn gespaard. Alles is daar zo fantastisch opgeknapt. Ook andere hotelgroepen proberen hetzelfde te doen.

Deze bedrijven kunnen niets doen aan de misère waarin zij terecht zijn gekomen. De financiële schade is enorm en het is de grote vraag hoe lang deze neergang zal voortgaan.

Juristen zullen moeten nagaan wie eigenlijk verantwoordelijk is voor deze alarmtoestand met desastreuze gevolgen voor bedrijven, het personeel, onze totale economie en samenleving.

Het antwoord is wat mij betreft erg simpel.

De coronapandemie vindt zijn oorsprong in China, zoveel is evident. Het sterke vermoeden bestaat  bij wetenschappers dat het virus is overgegaan van vleermuizen op mensen. Dat er in de streek waar de pandemie is ontstaan vleermuizen worden gegeten, is in ieder geval al duidelijk aangetoond. Die zijn daar een delicatesse.

Het land heeft volgens analisten de uitbraak van het virus in december 2019  in eerste instantie gebagatelliseerd, doelbewust besmettingscijfers naar beneden bijgesteld en zo de rest van de wereld een verkeerde indruk gegeven over de ernst van situatie.

BEKIJK OOK
Internationaal programma Canada kan Suriname helpen uit crisis

China heeft zeer nalatig gereageerd en heeft lange tijd nog alle grenzen wagenwijd opengehouden voor passagiers. Op die manier konden vele honderden besmette personen de provincie Wuhan verlaten om richting Europa te gaan. Het gevolg daarvan hebben wij in de rest van de wereld goed gemerkt.

Indien China adequaat had gereageerd en de besmette stad Wuhan acuut volledig had geïsoleerd, was er nimmer sprake van een pandemie. Vele duizenden onschuldige doden zouden nu niet in hun graf liggen en nog minder zou er sprake zijn  van de nu heersende chaotische economische en maatschappelijke malaise. 

Er zou officieel onderzoek moeten worden gedaan wie verantwoordelijk gesteld kan worden voor alle materiële en immateriele schade.

Suriname is een arm land. Wij, het volk, de bedrijven, hebben het al moeilijk genoeg en hebben niet hierom gevraagd. Indien China zich verantwoordelijk voelt voor de schade die is veroorzaakt, zal er daarvoor betaald moeten worden.

Mijn voorstel aan de regering is om alvast in dit kader een ruime financiële schadevergoeding te vragen om in ieder geval de SLM en de Surinaamse horeca overeind te houden. Het is namelijk de veroorzaker die moet betalen!

Drs. J. Kerto