Bankiersvereniging: US$ 100 miljoen aan kasreserve gebruikt

GFC NIEUWS- De aanwezige liquide internationale reserves van lokale banken bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) blijken US$ 100 miljoen lager te zijn.
Dit zegt de Surinaamse Bankvereniging (SBV) in een verklaring.
Hieronder de verklaring:
Op zaterdag 25 januari 2020 is de Surinaamse Bankiersvereniging in een gesprek met de president van de Republiek Suriname, de minister van Financiën, de leiding van de Centrale Bank van Suriname en de regeringscommissaris op de hoogte gebracht dat de met de CBvS gemaakte afspraken over het beheer van de vreemde valuta kasreservegelden niet zijn nagekomen.
De banken zijn hierover zeer verontwaardigd en hebben hun misnoegen geuit dat zij kennelijk maandenlang zijn misleid door met name de gewezen governor met onjuiste en onvolledige informatie.
Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de aan haar toevertrouwde (vreemde valuta) middelen, heeft de SBV wederom aan de CBvS gevraagd om volledige openheid en transparantie over de vreemde valutareserves van de Centrale Bank te krijgen, vooral ook in relatie met de aan de CBvS toevertrouwde vreemde valuta kasreserve.
Dit is in uitvoerige werkvergaderingen vanaf zondag 26 januari dan ook geschied. De aanwezige liquide internationale reserves bleken USD 100 miljoen lager te zijn dan de bij de CBvS geplaatste kasreserve van de banken. De banken hebben aangegeven dat dit volstrekt ontoelaatbaar is en in strijd is met voorschrift dat de CBvS zelf heeft uitgevaardigd.
Op basis van de verkregen informatie en documentatie heeft de SBV zeer strenge maatregelen afgedwongen om de aan de CBvS toevertrouwde vreemde valuta kasreservemiddelen veilig te stellen.
Ook zijn er maatregelen door de SBV afgedwongen om het tekort op te vangen waarbij er een duurzame inkomstenstroom van USD 36 miljoen per jaar als zekerheid is gesteld.
Het veiligstellen van de middelen zal onder meer gebeuren door beveiligde bankrekeningen in het buitenland te openen waarop de CBvS en de SBV gezamenlijk tekeningsbevoegd zijn.
De CBvS zal hierdoor niet in staat meer zijn om zelfstandig transacties te verrichten met betrekking tot de kasreserves zonder uitdrukkelijke medewerking van de SBV.

Overige berichten