Bankiersvereniging houdt kwestie CBvS nauwlettend in de gaten

GFC NIEUWS- De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) verzekert het publiek dat zij de ontwikkelingen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) nauwgezet zal volgen en in overleg blijft met de autoriteiten, zodat de stabiliteit van het financiële systeem en uw vertrouwen in dit systeem blijft.
Het bestuur van de SBV is door de minister van Financiën, de heer Gilmore Hoefdraad, en door de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Centrale Bank van Suriname, Vijay Kirpalani, geïnformeerd over de ontstane situatie bij de Bank.
Het bestuur is voorts geïnformeerd over de stappen die worden genomen om de situatie te stabiliseren, zodat de positie van de Centrale Bank van Suriname snel kan worden hersteld.
Gedurende dit gesprek heeft het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging kenbaar gemaakt dat er een aantal cruciale zaken zijn waar de Centrale Bank van Suriname aandacht aan dient te besteden, ondanks de ongelukkige situatie die bij de Centrale Bank van Suriname is ontstaan.
Deze cruciale punten zijn: de voortzetting van het beleid en verdere nakoming van de afspraken die gemaakt zijn om de kasreserves van de commerciële banken, die onder het beheer van de Centrale Bank van Suriname geplaatst zijn, veilig te houden, de voortzetting van de ondersteuning die vanuit de Centrale Bank van Suriname gegeven wordt bij de National Risk Assessment en het treffen van maatregelen om de vreemde valutakoers stabiel te houden.
De autoriteiten hebben het bestuur verzekerd aandacht te zullen besteden aan bovengenoemde punten en zullen op zeer korte termijn wederom met het bestuur overleggen over de status van de vervolgstappen.
President Desiré Bouterse heeft de ontslagaanvraag van governor Robert van Trikt dinsdag gehonoreerd. Minister Hoefdraad, die het parlement hierover informeerde, benadrukte dat er in deze geen sprake bestaat van verschil van inzicht tussen de regering en de bankpresident.
De bewindsman vroeg het parlement de tijd en ruimte het onderzoek voort te zetten, omdat er volgens hem heel veel werk gedaan moet worden in deze kwestie.
De focus is op de eerste plaats geweest op de aanschaf van de voertuigen, een Lexus en een Range Rover, de issues rondom Orion en daarnaast ook de contracten waarbij enorme bedragen werden betaald. Deze zaken dienen goed te worden onderzocht.
Echter, op basis van de eerste bevindingen heeft president Bouterse het verzoek van de governor voor ontslag gehonoreerd. De tussentijdse resultaten van het integriteitsonderzoek dat in verband met zijn functioneren tegen van Trikt loopt hebben, aldus minister Hoefdraad, de regering ertoe bewogen het ontslagaanvraag te honoreren.