Bankiersvereniging hekelt ontwikkelingen Surichange Bank

De Surinaamse Bankiersvereniging heeft kennis genomen van de tijdelijke non-actief stelling van de directeur van Surichange Bank, Ajay Surjbalisingh, en zij betreurt de impasse die is ontstaan tussen de bestuursorganen, die tot deze non-actief stelling heeft geleid.

Surichange Bank heeft ondanks haar relatief korte bestaan, haar bestaansrecht op de Surinaamse markt bewezen.

De Surinaamse Bankiersvereniging doet derhalve een beroep op alle betrokken partijen om in het belang van de bank, in onderling overleg en in lijn met principes van goede corporate governance, te komen tot een oplossing van dit conflict.

De Surinaamse Bankiersvereniging heeft er vertrouwen in dat Surichange Bank in overleg met de Centrale Bank van Suriname, de juiste maatregelen zal treffen om de kwaliteit van de dienstverlening, alsook de duurzaamheid van de bank te waarborgen.