Banken met uitzondering van DSB donderdag weer open

GFC NIEUWS- De handelsbanken gaan donderdag weer open, echter houdt DSB haar deuren nog gesloten, meldt de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV).
SBV heeft vandaag samen met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten en de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen, een lang en breedvoerig gesprek gevoerd met de voorzitter, Jennifer Geerlings – Simons en ondervoorzitter, Melvin Bouva, van De Nationale Assemblee.
Er zijn afspraken gemaakt voor het nader aanpassen van de wet met de werkgroep van De Nationale Assemblee, op vrijdag, waarbij de officiële uitnodiging al ontvangen is door het bestuur.
Op advies van het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging, hebben verschillende commerciële banken dinsdag om 13.00 uur, de deuren gesloten voor het publiek, nadat bekend werd dat de wet, “Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren” inwerking was getreden.
Er is gekozen voor het stoppen van de dienstverlening naar het publiek, omdat de Surinaamse Bankiersvereniging het oneens is met de wijze waarop deze wet is aangenomen en afgekondigd. Er heeft geen overleg plaatsgevonden tussen De Nationale Assemblee en de betrokken partijen en er is geen informatie gegeven door de Centrale Bank van Suriname, hoe de banken invullingen dienen te geven aan de wet. Hiermee was ook het vertrouwen van de banken geschaad om te komen tot een goed overleg met De Nationale Assemblee voor het bespreken en aanpassen van deze wet.
Gezien de toezegging van de voorzitter van De Nationale Assemblee, om in samenwerking met de Surinaamse Bankiersvereniging, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten en de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen, de wet nader te bestuderen, is het voorstel om de banken per donderdag wederom te openen voor het publiek. Hierbij is er rekening gehouden met de eind van de maand salarisbetalingen en de uitdagende tijden vanwege de COVID-19 (corona) crisis.
DSB heeft besloten vooralsnog haar deuren gesloten te houden en zal met eigen berichtgeving naar haar klanten komen. Op donderdag, zal er in een gesprek met de Centrale Bank van Suriname, gesproken worden over de pijnpunten in de wet. Er zal ook worden gesproken over hoe invulling te geven aan deze wet.
De Surinaamse Bankiersvereniging kiest voor het pad van dialoog om te komen tot een wetswijziging en indien de gesprekken niet succesvol zijn, zal er gezocht worden naar andere rechtsingangen. Na het gesprek van vrijdag zal er nadere informatie volgen over de vervolgstappen.

Overige berichten