Bank run wordt doodgezwegen, Fransen halen in mediastilte bankrekening leeg

Redactie GFC Nieuws

Frankrijk is vanaf de 17e november van het vorige jaar een slagveld. Ieder weekend trekken duizenden boze burgers de straten op, met een geel veiligheidsvest om, om hervormingen af te dwingen.

De beweging begon als protest tegen stijgende brandstofprijzen, hoge kosten van levensonderhoud, alsmede de negatieve gevolgen voor de werkende en middenklasse van belastinghervormingen.

De demonstranten eisten lagere brandstofbelastingen, de herinvoering van de solidariteitsbelasting op welvaart, een verhoging van de minimumlonen, invoering van referenda in het kader van het burgerinitiatief en het aftreden van Emmanuel Macron als president van Frankrijk.

Na bloedige gevechten in de Franse straten, tien doden, honderden gewonden en duizenden arrestanten, gooien de Gele Hesjes het nu over een andere boeg.

Als banken verzwakken, verzwakt staat 

Het effect van een bank run

Stel dat rekeninghouders 1000 euro op hun rekening bij de bank storten. De bank leent hiervan 750 euro uit. Er is dus nog slechts 250 euro in kas.

In de praktijk valt hier prima mee te werken: de bank bepaalt dat rekeninghouders per dag maar 10 tot 25 euro maximaal mogen opnemen, probleem opgelost.

Dat verandert bij een bank run, wanneer rekeninghouders tegelijkertijd al hun geld terug willen.

De bank heeft dan te weinig in kas en kan niet aan de vraag voldoen. Gevolg: chaos en boze cliënten in de lobby van de bank – precies de taferelen die een serieuze, conservatieve bank wil voorkomen.

Op 7 januari kondigde de beweging een bank run aan. Franse burgers moesten vanaf zaterdag 12 januari al hun geld weghalen bij de banken. Het idee zou komen van activist Tahz San, die op sociale media zei:Wij zullen de staat legaal en zonder geweld laten schrikken […]

Wij weten dat de macht van het land niet in handen ligt van de overheid, maar in die van de banken. Als de banken verzwakken, verzwakt de staat onmiddellijk…

Waarom zouden banken verzwakken als cliënten in één keer al hun geld opnamen? Dat heeft te maken met het verschijnsel van fractioneel bankieren. Banken lenen het grootste deel van het geld dat aan hen is toevertrouwd uit, slechts een klein deel (een fractie) blijft direct beschikbaar.

Pinautomaten op slot

In Frankrijk zouden de banken van elke gestorte euro slechts een kwartje in kas houden. De Clover Chronicle schat dat Franse banken via geldschepping voor elke 100 dollar aan deposito’s gemiddeld 3.000 dollar uitlenen: een verhouding van bijna 30 tot één.

Vandaar bijvoorbeeld dat banken hun rekeninghouders beperkingen opleggen bij het opnemen van cash: zowel bij pinautomaten als aan de balie mag per dag slechts een beperkt bedrag worden geïncasseerd.

Dat zou volgens de Chronicle betekenen dat als één dertigste van de bevolking al zijn geld opnam, de banken zouden omvallen. De gevolgen zouden zelfs kunnen doorwerken naar de gehele Europese Unie.

Dat verklaart de berichten op diverse blogs dat vanaf de 12e Franse banken hun deuren begonnen te sluiten en pinautomaten opeens massaal last hadden van storingen. Dat dit nieuws bijna uitsluitend via blogs (dus niet via de mainstream media) bekend wordt, maakt een beetje duidelijk waarom de Gilets Jaunes zich tijdens hun protesten ook tegen de media keren.

Foto: Sharon McCutcheon 

Overige berichten