fbpx

Ban Ki-moon ontmoet Badrising

Minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken had op 30 september een onderhoud met Ban Ki-moon, de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties.

De ontmoeting had plaats tijdens de 70e Algemene Vergadering van de VN.

Secretaris Generaal Ban feliciteerde bij die gelegenheid president en volk van Suriname met de recente herverkiezing van president Bouterse. Hij stond ook stil bij het feit dat het aantal vrouwen in de volksvertegenwoordiging bij deze verkiezing is verdrievoudigd.

Ban Ki-moon wees op het belang van de klimaatconferentie die later dit jaar wordt gehouden in Parijs. Minister Badrising gaf aan dat ons land is gezegend met meer dan 90% bosbedekking en nauwelijks 0,02% ontbossing kent. Zij duidde Suriname dan ook aan als “the Greenest Nation on Earth”.
Verder horen wij tot de Top-10 qua landen met beschikbare zoetwaterbronnen.

Minister Badrising wees er wel op dat ongeveer 80% van onze bevolking woont en een groot deel van de productieve sector zich bevindt in een laaggelegen strook aan de kustvlakte. Als de zeespiegel blijft stijgen, zal dit volgens haar rampzalige gevolgen hebben indien niet tijdig wordt ingegrepen.

Overige berichten