Baggerproject wordt onder nieuwe voorwaarden uitgevoerd

GFC NIEUWSREDACTIE- Kortgeleden heeft de regering het “baggercontract” met het Chinese Harbour Engineering Company gestopt.
Het baggerproject zal onder nieuwe voorwaarden worden uitgevoerd, zegt minister Raid Noermohamed van Openbare Werken. De bewindsman praat over het continueren van het baggerproject, maar volgens andere condities.
In het dienstjaar 2021 zullen er bestuurlijke vernieuwingen worden doorgevoerd op het ministerie. Het ligt in de bedoeling om bepaalde diensten af te stoten.
Onder andere die betrekking hebben op het onderhoud van bermen en zandwegen en de vuilophaal. Het voornemen is om het particulier initiatief erbij te betrekken.
De hervormingen die de minister zal invoeren, zijn van belang voor het herstructureren van de overheidsfinanciën en het verbeteren van de dienstverlening naar de samenleving toe.

Overige berichten