Baggerproject Surinamerivier voor de deur

GFC NIEUWS- Het uitbaggeren van de Surinamerivier gaat binnenkort van start.
Zo liet president Desiré Bouterse vrijdagavond doorschemeren tijdens een kadermeeting van zijn partij.
Het staatshoofd noemde geen exacte datum, maar liet het bij de mededeling “over enkele weken beginnen we met het baggeren van de Surinamerivier” aan zijn gehoor. Het project zal volgens eerdere mededelingen eind eerste kwartaal of begin tweede kwartaal van start gaan.
Het baggerproject is vorig jaar gegund aan het Chinese bedrijf ChinaHarbour Engineering.
De afgelopen jaren hebben achtereenvolgende regeringen vele malen gewezen op het belang van het uitbaggeren van de voor de economie belangrijke Surinamerivier. De plannen bestaan er al sedert 2006, maar helaas is daar niets van terecht gekomen.
In zijn Jaarrede waarin het staatshoofd eind september 2019 in het parlement globaal het beleid uiteenzette voor de regeerperiode tot de stembusgang op 25 mei, zei president Bouterse het volgende over het baggerproject:
“In het dienstjaar 2019-2020 zal de regering aanvangen met het uitbaggeren van de Surinamerivier. Dit project, dat samen met de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) is voorbereid in 2018 en 2019, zal starten nadat de geselecteerde aannemer het werkcontract heeft getekend. Vanwege de verminderde activiteiten op de Surinamerivier heeft dichtslibbing plaatsgevonden. Als gevolg hiervan kunnen met name de grote zeevrachtschepen de rivier niet opvaren voor het lossen en laden van goederen met als gevolg dat er enorme economische schade geleden wordt.”

Overige berichten