Baggeren vaargeul Surinamerivier spoedig

Het uitbaggeren van de vaargeul van de Surinamerivier zal dit jaar plaatsvinden. “De voorbereidingen hiertoe zijn in volle gang. De regering zal dit jaar met de meeste spoed beginnen met het baggeren van de Surinamerivier”, zegt president Desiré Bouterse.

Dit is een van de inspanningen van de regering Bouterse-Adhin ter bevordering van de industrialisatie en de dienstverlening.

Op economisch gebied zal door het baggeren van deze rivier het weer mogelijk worden om schepen, die onze haven geruime tijd niet meer konden bereiken, binnen te loodsen.

“Een van de directe voordelen hiervan is dat de tarieven voor het zeetransport van goederen verlaagd zullen worden, hetgeen verlaging van de consumentenprijzen als gevolg zal hebben”, benadrukt het staatshoofd.(GFC)

Overige berichten