fbpx

Bacteriologische kwaliteit van melk in Suriname slecht

GFC NIEUWS- Uit onderzoeken die door het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) zijn verricht tussen 2014 – 2016 blijkt dat de bacteriologische kwaliteit van melk in Suriname slecht is.

Er werden 305 monsters genomen voor onderzoek van de aangeboden melk bij de Melkcentrale. De oorzaak hiervan is een zeer hoog kiemgetal, terwijl de chemische kwaliteit vrij goed is met een vetgehalte van 3.6 %.

Op grond hiervan is het onderdirectoraat Veeteelt wederom gestart met een training Good Agriculture Practices (GAP) voor zowel melkveeboeren, studenten als belangstellenden. Het doel van de training is om aan kennisoverdracht te doen ter verbetering van de melkkwaliteit.

Eerder heeft het ministerie trainingen in GAP voor de melkveehouderij verzorgd in de gebieden Wanica-A en C, Saramacca en Para. Op verzoek van een groep belangstellenden en studenten werd deze training gehouden in de trainingszaal van het onderdirectoraat Veeteelt in Paramaribo.

Bij de GAP-training in de melkveehouderij wordt volgens de trainingscoördinator, Winston Fernandes, aandacht besteed aan efficiёnte melkproductie en verbeterde melkkwaliteit. Daarnaast is het kosten aspect heel erg belangrijk. Naast de kostenbesparing wordt ook gekeken naar hoe aan rasverbetering te doen en eveneens ten aanzien van de rassenkeuze.

BEKIJK OOK
Winkelier in taxi klemgereden, meer dan US$ 40.000 buitgemaakt

Een belangrijk aspect bij melkwinning is hygiёne en melkkoeling. Melkkoeling vertraagt de groei van micro-organismen, maar die worden niet gedood. Voor boeren is het daarom van belang de melk te koelen tot 4 à 5 °C binnen 3 uren na het melken en het liefst de melk te transporteren in koeltransportwagens of afgedekt te transporteren.

Tijdens de training werd ook aandacht besteed aan het fokbeleid, waarbij veeteeltdeskundige Reshma Ghoghli benadrukte dat gewerkt moet worden aan efficiënte melkproductie door het maken van betere rassenkeuzes.

Door middel van trainingen tracht het ministerie van LVV onder andere de boeren en de melkveehouders, tools aan te reiken, zodat tegen lagere productiekosten nauwkeuriger kan worden geproduceerd, teneinde de kwaliteit van de veestapel te verhogen.

Aan deze training namen 25 participanten deel. De melkveeboeren zijn van de gebieden Commewijne en Houttuin.