fbpx

Bachelorprogramma’s Food Technology en Hoger Laboratorium Onderwijs PTC geaccrediteerd

De Hbo-opleidingen Food Technology (FT) en Hoger Laboratorium Onderwijs (HLO) van het Polytechnic College Suriname (PTC) zijn geaccrediteerd. De visitatiecommissie van het Bureau Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) heeft op 2 mei 2018 een audit gedaan van onder andere de keuken, het laboratorium, personeel en het curriculum van het PTC.

Op 30 november 2018 heeft de accreditatieraad, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 15 Wet NOVA 2007, besloten om de accreditatieaanvraag voor “Bestaande Opleiding” voor HLO positief te beoordelen. De accreditatieaanvraag voor “Toets Nieuwe Opleiding” voor Food Technology is ook positief beoordeeld.

Accreditatie is een keurmerk, dat aangeeft dat een opleiding aan door de overheid vastgestelde minimale kwalitatieve maatstaven voldoet. Het keurmerk wordt toegekend door de het Bureau Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA).

Met de Accreditatie van drie bachelor programma’s en een master programma werkt Het PTC werkt steeds aan het aanbieden van kwalitatief onderwijs.

Food Technology is de wetenschap achter de industriële vervaardiging van levensmiddelen. De student wordt binnen de opleiding Food Technology wetenschappelijke methoden bijgebracht voor de selectie, behoud, verwerking, verpakking en distributie van veilig, smakelijk en voedzaam voedsel.

BEKIJK OOK  “In plaats van zelf goedkoper op te wekken koopt EBS 65% duurdere stroom in van SPCS”

De opleiding bevat vele disciplines zoals levensmiddelen-microbiologie, levensmiddelen-chemie, natuurkunde, biologie en voedsel-engineering. Er is, gezien de uitdagingen van de levensmiddelenindustrie in Suriname, bewust gekozen voor een algemene opleiding waar de basis concepten van innovatie en productie en productieprocessen uitvoerig aan de orde komen.

Afgestudeerden van de bachelor-opleiding Food Technology zullen na het succesvol afronden van de opleiding betrokken zijn bij onder andere onderzoek, productontwikkeling, productie en kwaliteitsbeheer.

Het Hoger Laboratorium Onderwijs (HLO) leidt de student op tot o.a. laboratoriumingenieurs. Binnen het HLO worden de specialisaties Medisch laboratoriumonderzoek en Chemisch laboratorium onderzoek aangeboden.

Naast de vakspecifieke theorievakken is er aandacht voor praktische laboratoriumvaardigheden, projectonderwijs en is er ruimte voor algemeen vormende vaardigheden zodat de afgestudeerde beter kan functioneren in een steeds veranderde maatschappij.

Naast deze programma’s het instituut andere technische en natuurtechnische programma’s aan op bachelor niveau en twee masterprogramma’s.

Het instituut blijft investeren in de kwaliteit van zowel haar bachelor en master programma’s.(GFC)