fbpx

Baby Wannes naar Colombia voor diagnose

Baby Wannes, die de afgelopen dagen veel in de publiciteit is verschenen, vertrekt naar Colombia voor een diagnosevaststelling.

Het vertrek is mogelijk gemaakt door tussenkomst van de staat Suriname. Elke ingezetene kan ten laste van de Staat Suriname naar het buitenland uitgezonden worden voor medische behandeling. De procedure die hiervoor van kracht is, is vervat in de afbouw Regeling Medische Uitzending Lokale Opbouw Voorzieningen (ARMULOV).

De behandelende specialist kan indien hij vaststelt dat de patiënt medisch niet verder in Suriname adequaat behandeld kan worden, de Geneeskundige Commissie van het ministerie van Volksgezondheid vragen om de desbetreffende patiënt voor uitzending naar het buitenland ten laste van de Staat Suriname in aanmerking te laten komen.

Indien (of nadat) voornoemde commissie de aanvraag positief heeft beoordeeld, wordt het besluit aan het Staatsziekenfonds (SZF) medegedeeld. Het SZF is vervolgens belast met de uitzending van de patiënt naar het desbetreffend land. Vooralsnog worden patiënten in dit kader voornamelijk uitgezonden naar Colombia en in enkele gevallen naar Nederland.

Het SZF komt formeel dus pas in beeld nadat de eerdergenoemde commissie het besluit tot uitzending heeft genomen. Het SZF heeft in Colombia reeds afspraken over de medische behandeling van patiënten met enkele ziekenhuizen en tevens is er ook huisvesting en sociale begeleiding door het SZF aldaar geregeld.

Nadat het SZF in kennis is gesteld van het besluit van de Geneeskundige Commissie, wordt de patiënt en diens familie door het SZF opgeroepen en wordt de totale uitzending in detail met de patiënt en de familie besproken.

BEKIJK OOK
Stille loop en petitie om aandacht te vragen voor kindermisbruik- en handeling

In het geval van baby Wannes is het SZF formeel op woensdag 17 april in kennis gesteld van het besluit.

Het besluit is dat de aanvraag voor de uitzending van baby Wannes is goedgekeurd en wel naar Columbia voor de diagnosevaststelling.

Vóór 17 april zijn er wel afstemmingsmomenten geweest tussen het SZF en de Geneeskundige Commissie over de opties die er zouden kunnen zijn voor baby Wannes. Hierdoor kon het SZF nadat zij formeel dus in kennis was gesteld over het besluit van de commissie, afrondende afspraken maken en handelingen verrichten opdat de uitzending zo spoedig mogelijk gerealiseerd kon worden.

De ouders van baby Wannes zijn op donderdag 18 april door het SZF ontvangen en de details omtrent de uitzending zijn uitputtend met hen besproken.

Inmiddels had het SZF ook de bevestiging ontvangen vanuit Columbia dat de air ambulance op schema was om op vrijdag 19 april aan te komen in Suriname om baby Wannes en de moeder te vervoeren naar Colombia.

Het SZF heeft alle inspanningen gedaan om de vader met een lijnvlucht ook vrijdag te laten vertrekken naar Colombia.

De kosten voor de uitzending inclusief de kosten van de air ambulance voor baby Wannes en de moeder zijn voor rekening van de Staat Suriname.