fbpx

AZP: Directeur Redan onterecht in diskrediet gebracht

GFC NIEUWS- Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft kennis genomen van documenten die circuleren op social media die insinueren dat de directeur van het AZP, Claudia Redan, zichzelf op oneigenlijke wijze zou hebben verrijkt, door onder andere maandelijks een pensioenuitkering te ontvangen, terwijl zij nog niet pensioengerechtigd is.
Deze informatie is een verdraaiing van de feiten aangezien het ontvangen van een pensioenuitkering vóór de pensiongerechtigde leeftijd, onmogelijk is, meldt de directie.
“Verder hebben wij kennisgenomen van berichten die onterecht suggereren dat de directeur van het AZP zichzelf recentelijk heeft beloond met het aanschaffen van een voertuig op persoonlijke titel, hetgeen volstrekt op onwaarheid berust.”
“De directeur van het AZP, mevrouw Claudia Redan is ruim 24 jaar in dienst van het Academisch Ziekenhuis en vanaf 2009 een gewaardeerd lid van het directieteam. In 2017 werd zij benoemd tot algemeen directeur. Volgens haar arbeidsovereenkomst maakt zij aanspraak op een dienstvoertuig en is het proces voor aanschaf in 2018 gestart, met in acht neming van de geldende regelgeving en met de nodige goedkeuringen van de raad van commissarissen en de minister van volksgezondheid. Begin 2019 is gekozen voor een tweedehands voertuig met betalingsregeling; overigens volledig op naam van het AZP.”
“Deze onterechte aantijgingen brengen onnodig schade aan de integriteit, eer en goede naam van de directeur en het AZP. Aan de samenleving wordt verzocht niet mee te gaan met deze betreurenswaardige vorm van stemmingmakerij, daar het AZP in het algemeen, maar vooral in deze tijd waar naast de reguliere zorg ook gestreden moet worden tegen het COVID-19 virus, zich volledig wenst te concentreren op het verlenen van deugdelijke en kwalitatieve gezondheidszorg ten behoeve van de gehele Surinaamse samenleving,” aldus de directie.

BEKIJK OOK
Nederland stelt 200.000 euro beschikbaar aan Suriname voor aanpak wateroverlast