AZP activeert hulplijn voor continuering dienstverlening

GFC NIEUWS- Om de dienstverlening te kunnen waarborgen is de AZP 019 hulplijn geactiveerd.
In het kader van het COVID 19 gebeuren, is het AZP genoodzaakt verscherpte maatregelen te treffen. Ter bescherming van u en onze medewerkers is de beschikbaarheid van de poliklinieken en SEH beperkt tot spoedgevallen.
Vanaf 17 maart zijn medische studenten en medewerkers van het AZP 24 uur te bereiken zijn via 019, om alle vragen het ziekenhuis en de poliklinieken aangaande te beantwoorden.
In de pilotfase zullen tien telefoonlijnen beschikbaar zijn, en naar behoefte zal het aantal lijnen uitgebreid worden.
Wie kan allemaal bellen naar de AZP 019 hulplijn:
• Elke burger die vragen heeft over een faciliteit of dienst van het AZP
• Huisartsen die spoedgevallen met behandelende specialisten van het AZP moeten bespreken
• Mensen die vragen hebben of adviezen nodig hebben voor het wel of niet bezoeken van de SEH
Let wel
• Vooraankondiging van SEH behoeftige patiënten dient vooralsnog te geschieden via de specifieke SEH mobiele nummers
• 178 blijft de officiële COVID-lijn.

Overige berichten