fbpx

AWJ zet project Kinderrechten voort in Wanica

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) heeft het project ‘Kinderrechten’ zaterdag voortgezet te Lelydorp in het district Wanica, aan de beurt.

Middels tekeningen hebben de goed opgekomen kinderen hun gevoelens en hun emoties over de belevenis van hun rechten als kind op een creatieve en prachtige wijze geuit. Hierna hebben zij middels een mini expo hun tekeningen tentoongesteld aan de aanwezigen, waarbij het tekentalent, maar meer nog het creatief denken van de kinderen over hun rechten opviel.

De Minister van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken brak in zijn spreekbeurt een lans voor kinderen door een ieder op te roepen om de rechten van kinderen te respecteren en te waarborgen. In dit kader wees hij op de bijzonder belangrijke rol van ouders en leerkrachten.

De minister wees ook op enkele rechten van kinderen. Het recht op onderwijs noemde de minister een van de voornaamste rechten van het kind, temeer daar onderwijs de basis vormt voor het begrijpen van kinderrechten. Het onderwijs moet volgens hem de kinderen in staat stellen kennis, waarden en vaardigheden te verwerven die ze nodig hebben om van hun rechten te genieten.

Hij vroeg ook aandacht voor het recht van ontspanning en fysieke activiteiten, die afgestemd zijn op de leeftijd van de kinderen. Beide rechten vindt de minister zeer belangrijk voor de ontplooiing van kinderen. Hij riep de aanwezige kinderen op om de opgedane kennis over kinderrechten te delen met hun broers en/of zussen, vrienden, buurt- en schoolgenoten, maar ook met hun ouders.

OOK INTERESSANT
Ruben del Prado brengt muzikale ode aan Renate Wouden

Cathy Veux, adjunct-districtssecretaris van Wanica Zuid-Oost, heeft namens de districtscommissaris, de ouders opgeroepen om meer tijd te maken voor hun kinderen, door ze te begeleiden naar de verschillende centra in het district waar kinderen kunnen sporten en ontspannen.

Sporten zal volgens haar de conditie van de kinderen verbeteren en het kan ook overgewicht tegengaan. Aan het begin van deze activiteit is ook aandacht besteed aan beweging. Zo hebben de kinderen en overige aanwezigen warming up oefeningen gedaan voor een actieve participatie, wat ook het geval was.

Het project ‘Kinderrechten’ geschiedt in samenwerking met UNICEF en richt zich op de bewustwording van de naleving van het verdrag van de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind, ook wel het Kinderrechtenverdrag genoemd.

Suriname heeft dit verdrag ondertekend en is daarom verplicht erop toe te zien dat de rechten van kinderen worden nageleefd en beschermd.

Middels dit project zal het ministerie in verschillende districten aandacht vragen voor kinderrechten van het Surinaams kind.