fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

AWJ wil wettelijke grondslag behandeling mensen met een beperking op de werkvloer

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) zal zich inspannen om gelijke behandeling op de werkvloer een wettelijke grondslag te geven.
Dit zegt minister van AWJ, Rishma Kuldipsingh, ter gelegenheid van Internationale Dag voor mensen met een beperking vandaag.
Hieronder de boodschap van de minister:
De Verenigde Naties hebben 3 december uitgeroepen tot de “Internationale dag voor mensen met een beperking”. Deze dag is bedoeld om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking op alle niveaus lokaal, regionaal, nationaal en internationaal aan te moedigen. Volgens de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) woont ongeveer 80% van de bevolking dat met een beperking leeft in een ontwikkelingsland. Mensen die leven met een beperking staan dagelijks voor enorme uitdagingen zoals communiceren met de buiten wereld, spelen met vrienden, zichzelf transporteren of zelfs te kunnen voorzien in hun dagelijkse behoeften.
Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken heeft in het beleid uiteraard ook mensen met een beperking opgenomen. Te allen tijde worden werkgevers bemoedigd om niet te discrimineren op de werkvloer door mensen met een beperking voor een baan af te wijzen. Het ministerie is momenteel bezig met de registratie van jongeren die zich willen scholen en begeleiden conform de vraag en behoeften op de arbeidsmarkt. Deze gelegenheid is ook opengesteld voor de doelgroep met een beperking. Met betrekking tot jongeren met een beperking wordt de samenleving nog meer aangemoedigd om er alles aan te doen opdat deze groep zich gekend en betrokken voelt bij het maatschappelijk gebeuren in ons land.
Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken zal zich inspannen om gelijke behandeling op de werkvloer een wettelijke grondslag te geven. Uiteraard zal de groep van personen met een beperking in dit kader de nodige aandacht krijgen. Intussen ligt er een ontwerpwet bij het parlement voor gelijke behandeling. Het gaat om de wet betreffende het bevorderen van de gelijke behandeling inzake arbeid (Wet Gelijke Behandeling Arbeid).
Het Ministerie benadrukt hierbij het belang van deelname van deze groep aan het arbeidsproces. Werkgevers worden daarom opgeroepen om alvast te anticiperen op de bedoelde wetgeving door beleid te voeren op de werkplek gericht op gelijke kansen van alle kwetsbare groepen in onze samenleving, inclusief de mensen met een beperking opdat voorkomen wordt dat deze groep gediscrimineerd of uitgesloten wordt van deelname aan maatschappelijke activiteiten via een baan.
Behandel mensen met een beperking niet minder dan andere burgers. Biedt gelijke kansen aan deze broeders en zusters!

OOK INTERESSANT
Vrouwelijke oplichter aangehouden door afdeling Fraude