AW&J en IDB slaan handen in elkaar

GFC NIEUWSREDACTIE- De vertegenwoordigers van de Inter- American Development Bank (IDB), Antonio Gonçalves, en de Chief of Operations, Mariko Russel, hebben een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) waarbij de Directeur van Arbeid en de Onderdirecteur Arbeidsmarkt eveneens aanwezig waren.

Beide partijen hebben voorstellen gedaan om samen projecten uit te voeren ten behoeve van de arbeidsmarkt en de jeugd.

Hierbij zal een project worden uitgewerkt waarbij 1000 Surinamers, met name ook jongeren en werkzoekenden, gericht getraind worden voor de arbeidsmarkt.

Het gaat hier om beroepen die specifieke technische kennis vereist en waarin het lokaal aanbod op de Surinaamse arbeidsmarkt tekort schiet.

De IDB en het ministerie van AW&J zullen in de komende periode samen werken aan een project waarbij jongeren bijgeschoold zullen worden, teneinde die op de arbeidsmarkt te kunnen plaatsen.

Op basis van een analyse van de vereisten van de open arbeidsplaatsen in de private sector zullen personen geïdentificeerd en getraind worden.

Hiermee wordt ervoor gezorgd dat jongeren gekwalificeerd invulling kunnen geven aan de technische arbeidsplaatsen, waarbij zij ook geholpen zijn aan een baan.

Minister Kuldipsingh juicht de samenwerking toe en er zal samengewerkt worden aan de besproken projecten.