AW&J brengt publicatie ‘Beroepsopleidingen in Suriname 2021’ uit

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) in Suriname heeft de tweede editie van de beroepengids getiteld “Beroepsopleidingen in Suriname” in ontvangst genomen.

De publicatie is gefinancierd door de Basic Needs Trust Fund (BNTF) van de Caribbean Development Bank (CDB).

De beroepengids zal als instrument worden gebruikt om personen te stimuleren om zich verder te laten scholen, zodat de kwaliteit van het beschikbare arbeidspotentieel wordt verbeterd.

De onderdirecteur van het onderdirectoraat Arbeidsmarkt, Naomi Esajas – Friperson, heeft het eerste exemplaar op maandag 10 januari overhandigd aan minister Kuldipsingh. De eerste editie van de beroepengids was in 2008 uitgebracht.

Esajas – Friperson, geeft aan dat de aanleiding voor deze publicatie ligt bij het feit dat het ministerie verantwoording draagt voor het bevorderen van deelname van personen aan het arbeidsproces.

Deze gids onderscheidt zich van andere studiegidsen, daar de aard van het beroep waarvoor opleidingsmogelijkheden bestaan, als uitgangspunt is gekozen en niet de aard van de scholings- en trainingsinstellingen.

Onderdirecteur Esajas – Friperson spreekt de hoop uit dat deze editie een meerwaarde zal hebben aan de mensen die op de arbeidsmarkt zullen gaan met name jeugdigen. Zij moeten weten welke richting zij moeten opgaan als zij een bepaald beroep willen uitoefenen.

Bijzonder in deze editie is dat behalve de duur en de toelatingseisen ook het beroepsprofiel wordt aangegeven. Naast het beroepsprofiel, hetgeen inhoudt een beschrijving van het beroep, is er ook aangegeven waar men op die arbeidsmarkt te werk gesteld kan worden na de opleiding te hebben afgerond.

Jaswant Doekharan, program manager van het BNTF-9, heeft aangegeven dat de tweede editie van de beroepengids meer beroepen en informatie bevat dan de eerste editie.

Volgens hem is het inderdaad een instrument voor met name jongeren waarbij de gids een overzicht geeft van de opties die er zijn van opleidingen tot beroepsprofielen.

Directeur Jeugdzaken, Genti Mangroe, zegt dat met de publicatie van de beroepengids er voorzien wordt in de behoefte van degenen die onder andere studeren en op zoek zijn naar een baan en zeker van toegevoegde waarde zal zijn voor de arbeidsmarkt.

Zij heeft meegegeven om de informatie te digitaliseren om die zoveel als mogelijk makkelijk toegankelijk te maken voor vooral de jongeren.

Minister Kuldipsingh is zich ervan bewust dat er continue veranderingen qua aanbod van opleidingen plaatsvindt. De minister noemt de publicatie een mijlpaal die als richtlijn kan dienen voor de samenleving op het gebied van studie en de arbeidsmarkt.

De bewindsvrouw benadrukt dat het van belang is om informatie beschikbaar te stellen ten behoeve van degenen die studeren en een beroep moeten kiezen.

Zij is er ook voorstander van om een ieder te blijven stimuleren om bewuste keuzes te maken voor het kiezen van een opleiding of een baan. De scholen, ministeries en andere relevante actoren zullen voorzien worden van een exemplaar.