AWJ biedt jongeren perspectieven om de kost te verdienen in branche Beauty and Wellness

awj jongeren

GFC NIEUWSREDACTIE- Negenendertig jongeren in Suriname hebben hun certificaat op maandag 26 juni 2023 mogen ontvangen voor de trainingen: Manicure, Pedicure en Haarknippen.

Het gaat om 8 personen voor haarknippen (barbiers), 18 personen voor pedicure en 13 personen voor manicure. De trainingen zijn gratis aangeboden door het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) aan de groep van vroegtijdige schoolverlaters en jonge schoolgaande moeders.

Deze trainingen zijn verzorgd door Shine Institute in opdracht van het ministerie. Hiermee tracht het ministerie de doelgroep te empoweren om hen in staat te stellen hun weg te vinden in de maatschappij.

Bij de certificaatuitreiking hebben de sprekers de jongeren aangespoord om het niet hierbij te laten, maar acties te ondernemen om met de opgedane kennis en vaardigheden beter van te worden.

De directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, heeft in haar spreekbeurt laten blijken blij te zijn dat de geslaagden tot het einde hebben volgehouden, want ze weet uit ervaring dat het geen vanzelfsprekendheid is om af te ronden waarmee men is begonnen.

OOK INTERESSANT
Grote brand in loods Powisistraat te Paramaribo gaande

De groep die zich had aangemeld voor deze trainingen, was volgens haar groter dan de 39 geslaagden. Met de gratis aangeboden trainingen, beoogt AWJ de doelgroep een vak te leren om de kost te kunnen verdienen.

Zij vindt dat zo een kans die op een dienblad wordt aangereikt, voor personen die het niet kunnen betalen, met beide handen aangegrepen zou moeten worden om tot het bittere eind door te gaan.

De directeur is daarom ingenomen met het feit dat de geslaagden hebben laten blijken dat ze de aangeboden kans hebben gewaardeerd en benut.

De geslaagden kunnen volgens haar nu aan de slag, hetzij als werknemer of als micro-ondernemer in de branche ‘beauty and wellness’.

Afgezien van hun opgedane vaardigheden en kennis, dienen zij volgens haar ook te werken aan hun beroepshouding om succesvol te kunnen zijn. Zij wees hen in dit verband op het belang van klantvriendelijkheid en het streven naar kwaliteit om de klandizie te vergroten.

OOK INTERESSANT
20 SRD per m2 domeingrond moet regering Santokhi miljarden opleveren

De onderdirecteur Jeugd Aangelegenheden op het ministerie, Madhoeri Moenesar, die direct verantwoordelijk is voor de uitvoering van dit project, heeft de geslaagden gewezen op de potentie en mogelijkheden in de branche ‘beauty and wellness’.

Volgens haar floreert deze branche en biedt daarom mogelijkheden aan de geslaagden om een dik belegde boterham te verdienen. Hoe graag zij dat ook hoopt, bleef zij realistisch door een beroep te doen op de geslaagden om niet al te hard van start te gaan, maar zich geleidelijk aan te ontplooien tot professionals. Daarbij is volgens haar, verdere scholing in het vak een noodzakelijke voorwaarde.

Alle sprekers, waaronder de vertegenwoordiger van het Shine Instituut, hebben de geslaagden veel succes toegewenst met hun aanstaande beroep of economische bezigheid in de branche, waarmee zij de kost kunnen verdienen.

De geslaagden hebben bij de certificaatuitreiking ook de gelegenheid gehad om te vertellen wat ze van plan zijn te doen met de opgedane kennis en vaardigheden.