AWB-voorzitter blij met verhoging minimumloon

GFC NIEUWS-Armand Zunder, voorzitter van de Algemene Werknemers Bond (AWB), zegt blij te zijn met de verhoging van het minimumuurloon van SRD 6.14 naar SRD 8.40.

‘Het werd zo langzamerhand tijd, want de groep werkende armen onder de wrokomans werd met de dag groter.’

De voorzitter is ook blij dat er in de wet het instituut van een loonraad is opgenomen dat door experts op het gebied van het berekenen en vaststellen van het minimumloon zal worden bemensd.

De AWB-voorzitter wijst erop dat het laatste minimumuurloon per 1 januari 2017 was aangepast wat betekent dat eigenlijk het nieuwe minimumuurloon met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 zou moeten worden aangepast.

Hij heeft echter begrip voor het besluit dat genomen is in de DNA om naar 1 januari 2019 terug te gaan. Hiermee heeft de DNA aangetoond dat zij ook rekening heeft gehouden met de werkgevers die het minimumloon hoe dan ook moeten opbrengen.

Hierdoor is eigenlijk ook rekening gehouden met de werkgevers die hun werkers zelfs minder dan het bedrag van SRD 6.14 per uur betaalden.

De aanpassing van het minimumuurloon is ook een belangrijk instrument om de inkomensverdeling te verbeteren.

Zo zullen werkers die 40 uren per week werken door de recente aanpassing minimal SRD. 1.428,00 gaan verdienen, waardoor zij voor dit geld meer aanschaffingen in de winkels zullen kunnen doen.

Het zou in bepaalde gevallen echter ook kunnen dat na de de aanpassing de werkers met de laagste inkomens toch niet helemaal tevreden zullen zijn.

Zo zijn wij gisteren door een aantal werkers die op de hoek van een straat na het werk een biertje waren aan het drinken er op gewezen dat een djogo in 2014 SRD 8.50 kostte en dat voor dezelfde fles nu bijna een blauwtje moet worden neergeteld.

Zunder roept werknemers die aan het eind van de volgende maand geen aanpassing van hun salaris naar tenminste de hoogte van het aangepaste minimumuurloon hebben ontvangen om zich aan te melden bij de AWB om hun belangen te behartigen.

Ook arbeiders die geen arbeidsovereenkomst of geen loonstrook van de werkgever ontvangen, kunnen zich aanmelden.

“Dan zijn er nog wrokomans waarvan de pensioengelden en andere secundaire verplichtingen door werkgevers worden ingehouden, maar niet of niet op tijd aan de autoriteiten worden overgedragen. Om maar niet te spreken over het niet volgens de wet berekenen van vakantiedagen, vakantiegelden, overwerk en ga zo maar door.”

De AWB-voorzitter stelt ook dat met ingang van de maand oktober aanstaande AWB van start zal gaan om informatie aan elke wrokoman die hier belangstelling voor heeft over de 16 arbeidswetten die de afgelopen jaren in de DNA zijn aangenomen te verstrekken.

AWB heeft al enige maanden geleden een verzoek bij het ministerie van Arbeid hieromtrent ingediend om deskundigen hiervoor ter beschikking te stellen.

AWB stelt namelijk dat zelfs op het niveau van de individuele werknemer in een bedrijf goed op de hoogte moet zijn van zijn rechten en plichten op het vlak van de arbeidsverhoudingen. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL 

Overige berichten