fbpx

AVA keurt jaarrekening Grassalco over 2017 goed

GFC NIEUWS- De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) heeft op 21 oktober jongstleden de jaarrekening over het boekjaar 2017 van Grassalco goedgekeurd.

De gerealiseerde inkomsten vóór belastingen voor dat jaar bedroegen ruim SRD 2.1, – miljoen. De winstbestemming is bekrachtigd en toegevoegd aan de algemene reserve van het Staatsbedrijf. Decharge is verleend aan de directie voor het gevoerde beleid.

Het voorstel om 25 procent van de winst over het boekjaar 2017 af te staan aan het ministerie van NH werd goedgekeurd en bekrachtigd.

De Staat Suriname is de enige aandeelhouder van Grassalco en werd tijdens de AvA vertegenwoordigd door de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akiemboto.

Op de meeting die is gehouden in de conferentiezaal van het ministerie van NH is ook groen licht gegeven voor de aanstelling van een accountantbedrijf voor de periode 2018 – 2021. Drie bedrijven hadden ingeschreven voor deze dienst.

De aandeelhouder is ook geїnformeerd over de status van de dochterondernemingen van Grassalco.

Het jaarverslag van de Raad van Commissarissen (rvc) over juni tot en met oktober 2019 is ook aan de aanwezigen gepresenteerd.

Achterstand jaarrekening inlopen

Op de meeting waren verder aanwezig onder andere de totale rvc onder leiding van President-Commissaris Natalie Accord-Liu, de President-Directeur van het Staatsmijnbouwbedrijf, Linus Diko en de directeur en een van de onder-directeuren van NH, respectievelijk Dave Abeleven en Valerie Refos-Lalji.

BEKIJK OOK
Valse oproep voor registratie babyvoeding

Grassalco heeft twee jaar terug het proces ingezet om de achterstand op zijn jaarrekeningen in te lopen. Sinds toen zijn de rekeningen over de boekjaren van 2013 tot en met 2017 goedgekeurd en bekrachtigd door de aandeelhouder.

Tevreden

De rvc, President-Directeur en management zijn tevreden met de resultaten die de onderneming heeft geboekt in het boekjaar 2017. Het gerealiseerde resultaat vóór belastingen bedroeg SRD 2.116.727, -. In 2016 was dat ruim SRD 49,8 miljoen.

Vanwege de stijging van de Internationale goudprijzen in 2017, zijn de inkomsten uit royalties veel hoger uitgevallen in 2016 (De winst in SRD’s liep veel hoger op, omdat de koers van een US$ een vlucht nam).

Echter, de inkomsten uit de Maripaston operatie zijn veel lager uitgevallen dan in 2016 vanwege een mindere goudproductie.

De afzet van steenslag in 2017 toonde een stijging in vergelijking met het jaar daarvoor. 2017 stond trouwens in het teken van diversificatie van het portfolio van het Staatsmijnbouwbedrijf. In dit kader is aandacht besteed aan het opstellen van een vijf jaar strategisch plan. Dit plan was een van de prioriteiten van de rvc.