Autoriteiten willen structurele oplossing brandtsichting Ornamibo

De districtscommissaris van het district Para, Armand Jurel, is samen met het Korps Brandweer Suriname (KBS) bezig strategieën uit te werken om de brand bij de vuilstortplaats Ornamibo volledig te blussen. Het KBS heeft de brand onder controle, echter heeft de omgeving nog steeds last van de enorme rookontwikkeling.

Het Korps Brandweer Suriname is in contact met de buurtbewoners en wordt er met man en macht gewerkt aan een oplossing van dit fenomeen dat zich tenminste eens per jaar voordoet.

Reden genoeg voor de bewindsvoerders, in deze de districtscommissaris en de minister van Justitie en Politie, om te werken naar een plan van aanpak om in de toekomst de branden op de vuilstortplaats te voorkomen.