Autoriteiten treden op; eurokoers vertoont sterke daling

GFC NIEUWS- De opkoopkoers voor de euro vertoont een sterke daling.
Deze kelderde vrijdag naar SRD 9 nadat het in de afgelopen dagen een piek van SRD 9.90 had bereikt. Deze ontwikkeling volgt nadat de desbetreffende autoriteiten hadden besloten gezamenlijk op te treden tegen illegale cambio’s.
Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie & Toerisme (HI&T) kondigde tijdens een vrijdag door president Desiré Bouterse belegde persconferentie ook de aanpak van de illegale cambio’s en prijsopdrijving aan. Volgens hem worden de koersen kunstmatig opgedreven.
Remy Bailal, voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders in Suriname, zegt dat er inderdaad wat bewegingen op het koersenfront zijn waar te nemen. Hij bevestigt de daling van de opkoopkoers voor de euro met 10%, maar is vooral ook geïnteresseerd in wat de verkoopkoers wordt.
Hoewel de verenigingsvoorzitter tot maandag wil wachten alvorens verdere prognoses te doen, verwacht Bailal wel een verdere daling. “Het is zwaar gedaald. Ik kijk uit naar wat de verkoop wordt, maar kijk ook uit naar de door de regering aangekondigde maatregelen,” aldus Bailal.
Hij juicht de aanpak toe en merkt op dat de illegale cambio’s aan koersopdrijving deden. De verenigingsvoorzitter zegt dat de illegale valutahandelaren zonder vergunning opereren en ergert zich eraan dat vaak alle cambio’s onder een noemer worden gebracht. “De illegale cambio’s zijn informeel en illegaal bezig”, benadrukt hij.
Door de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname (KPS) en de Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van HI&T is na uitgewerkte informatie en na afstemming met het Openbaar Ministerie, op verschillende locaties onderzoekingen gedaan naar het al dan niet voldoen aan hetgeen is vastgesteld in de Wet Toezicht Geld transactie kantoren.
Ten gevolge daarvan zijn er verschillende aanhoudingen verricht en grote geldbedragen in beslag genomen. De handhaving van eerder genoemd wetsproduct zal onverkort voortduren en wordt naar toe gewerkt om het bestaan van de illegale wisselkantoren tot het verleden te doen behoren.