Automatische verlenging SZF – Bazo- en BZV- verzekeringskaarten

GFC NIEUWS- In verband met het gevaar voor besmetting met het COVID-19 virus heeft de Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) besloten dat SZF – Bazo- en BZV-verzekerden wiens kaarten in maart en april vervallen automatisch worden verlengd.
SZF verplicht-, Bazo- en BZV-verzekerden die zich in de maanden maart en april zouden moeten aanmelden op een van de SZF-kantoren voor het aanpassen van de geldigheidsduur op de SZF- kaarten, hoeven zich niet aan te melden.
De geldigheidsduur op deze kaarten is tot nader bericht automatisch verlengd. Aan de dienstverleners wordt gevraagd om de diensten aan deze verzekerden zoals gebruikelijk voort te zetten. Het SZF staat garant voor de betaling hiervan.
Verzekerden die over een SZF-kaart beschikken waarvan de geldigheidsduur reeds verstreken is (dus vóór 1 maart 2020) en die gebruik moeten maken van de diensten van een dienstverlener kunnen zich aanmelden bij één van de SZF-kantoren voor de verlenging van de geldigheidsduur.
Ook de SZF vrijwillig verzekerden kunnen zich vooralsnog op de gebruikelijke wijze aanmelden op een van de SZF-kantoren voor het in orde maken van de SZF-verzekering. Het betalen van uw premie met uw pinpas heeft onze voorkeur.
Op elk SZF-kantoor zal de orde worden aangegeven. Dit geldt ook voor alle overige handelingen die men van het SZF verlangt. “Wij vragen de bezoekers van onze kantoren deze orde strikt op te volgen. Indien u vanwege de ordemaatregelen niet afdoend geholpen kan worden, vragen wij om uw begrip.”

Overige berichten