Autohandelaar opgelicht, verdachte aangehouden door RBT Regio West

GFC NIEUWS- De 32-jarige Urwin S. is op 4 september aangehouden door de politie van Munder voor oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte.

Een autohandelaar deed een week geleden aangifte tegen de verdachte Urwin die via internet banking voor een auto zou moeten betalen. Dit zou de tweede auto zijn die Urwin, via internet banking, bij de autohandelaar zou kopen.

Bij aankoop van de eerste auto door Urwin is alles goed en vlot verlopen. Dit schonk het vertrouwen bij de autohandelaar dat alles in orde was toen Urwin een tweede auto weer via dezelfde procedure bij hem kwam kopen.

Nadat Urwin een geld overmakingsbewijs afgegeven had kreeg hij van de autohandelaar een voertuig ter waarde van USD 13.500,-.

Zoals gebruikelijk werden de originele autodocumenten niet aan Urwin meegegeven. De autohandelaar zou de originele stukken aan Urwin geven nadat zijn bank had bevestigd dat de USD 13.500,-op zijn bankrekening gestort was.

Enkele dagen na de verkoop van de auto werd het duidelijk voor de autohandelaar dat Urwin de USD 13.500,- niet naar zijn bankrekening had overgemaakt en dat het door Urwin aan hem afgegeven overmakingsbewijs vermoedelijk vals was. Hij probeerde in contact te treden met Urwin, maar die liet niets van zich horen.

Uiteindelijk deed de autohandelaar aangifte tegen Urwin bij de politie van Munder.

Goed speurwerk bracht naar voren, dat Urwin zich in het Westelijk deel van ons land bevond.

In samenwerking met de Gewestelijke Politie Regiocommandant wist het Regio Bijstand Team West(RBTW) de verdachte op te sporen, aan te houden en over te dragen aan de collega’s van Munder.

Urwin kon geen bewijs aan de politie overhandigen van de overmaking van USD 13.500,-. naar een bankrekening ten gunste van de autohandelaar.

In plaats daarvan verklaarde hij, dat hij het voertuig als onderpand had gegeven aan een geldschieter bij wie hij USD 2.250,-geleend had.

De geldschieter had zaken met Urwin gedaan omdat die vervalste autodocumenten overhandigd had.

Overige berichten