Australische politie rukt uit voor ‘burenruzie’: “Waarom ga je niet dood?’

De politie van de Australische stad Perth rukte vanmorgen uit nadat buren alarm hadden geslagen. Zij hoorden een huilende baby en een buurman die steeds weer schreeuwde “Waarom ga je niet gewoon dood?” De vrouw van de buur, de moeder van het kind, werd echter niet gehoord.

Dat versterkte de angst en vermoedens dat er iets verschrikkelijks gaande was in het appartement.

Een groot aantal agenten rukte uit voor wat duidelijk leek op huiselijk geweld en toen zij de woning binnendrongen, werden zij inderdaad geconfronteerd met een dodelijk slachtoffer.

De man des huizes lijdt aan een zware vorm van arachnofobie. Hij was dapper de strijd aangegaan met een achtpotig monster dat zich in zijn woning had genesteld, maar die wist zijn aanvallen steeds te ontwijken.

Dat ontlokte bij de man de woedende, mogelijk wanhopige, uitbarsting die de buren alarmeerde.

De spin overleefde de confrontatie niet, en de politie ondernam geen stappen tegen de man die heel even als “Het Monster van Perth” door het leven leek te zullen gaan.

Australië is een hel voor mensen met arachnofobie. Er leven enorm veel soorten spinnen, waarvan sommige soorten bijzonder giftig zijn. Er komen species voor waarvan de poten een spanwijdte hebben van wel 30 centimeter.

Overige berichten