Astronomen ontdekken nieuwe emissies rond supermassief zwart gat

GFC NIEUWSREDACTIE- Astronomen hebben gebruik gemaakt van de Gemini Near-Infrared Spectrograph op de Gemini North-telescoop om twee near-infrared emissielijnen te detecteren die geassocieerd zijn met de breed-lijnregio van het Seyfert 1-galaxystelsel III Zw 002.

Een belangrijke bevinding uit het onderzoek is de ontdekking van emissies vanuit een eerder ongeobserveerd gebied.

“De Paschen-alpha (waterstof) lijn vindt zijn oorsprong in het binnenste gedeelte van de breed-lijnregio, en de O I (neutraal zuurstof) lijn vindt zijn oorsprong aan de rand van de breed-lijnregio, een gebied dat nog nooit eerder is waargenomen,” aldus Denimara Dias dos Santos, een doctoraatsstudente aan het Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

Het team ontdekte verrassend genoeg voor het eerst dubbele piekprofielen in het nabij-infrarood. Deze observaties bevestigen niet alleen de aanwezigheid van een accretieschijf, zoals eerder verondersteld, maar geven ook nieuwe inzichten in de breed-lijnregio van actieve galactische kernen.

“Voor het eerst zorgen de detecties van zulke dubbele piekprofielen voor strikte beperkingen op de geometrie van een regio die anders niet te onderscheiden zou zijn,” zei Rodriguez-Ardila.

Hij voegde eraan toe dat dit helder bewijs levert over het voedingsproces en de interne structuur van een actief sterrenstelsel.

Door deze waarnemingen te vergelijken met bestaande schijfmodellen, konden de astronomen parameters vaststellen die een duidelijker beeld geven van het supermassieve zwarte gat en de breed-lijnregio in III Zw 002.

Het onderzoek is onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Astrophysical Journal Letters en werpt nieuw licht op de fascinerende gebeurtenissen rond supermassieve zwarte gaten in actieve sterrenstelsels.

Foto ter illustratie.