Assuria: verkoop perceelland te Accaribo aan CBvS transparant

GFC NIEUWS- De verkoop van het perceelland te Accaribo aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft geheel transparant en richtig plaatsgevonden, zegt de directie van het bedrijf in een persbericht.
De aankoop van het perceelland te Accaribo, meer bekend als Blauwmeer, zal door de CBvS worden teruggedraaid. Het gaat om een stuk grond van ruim 600 ha, die voor 51 procent eigendom is van Assuria en voor 49 procent van De Surinaamsche Bank (DSB).
Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zei de afgelopen week in het parlement dat DSB in een slechte financiële positie was gekomen nadat deze aankoop verkeerd was gedaan. Er moest volgens hem alles gedaan worden om de bank in stand te houden.
Hoefdraad zei dat er door de regeringscommissaris Vijay Kirpalani, een negatief advies is uitgebracht over deze aankoop.
In november 2018 heeft DSB een aandelenemissie verricht die ongeveer 230 miljoen heeft opgebracht. De emissie heeft ertoe geleid dat er nu vier grote aandeelhouders zijn met elk 17,96 procent: Assuria, Hakrinbank, Self Reliance en Fatum.
De emissie was noodzakelijk voor de versterking van het weerstandsvermogen van DSB, welke de afgelopen jaren sterk is gedaald als gevolg van de stijgende verliezen op debiteuren.
De verslechterende financiële positie van DSB welke onder meer tot uiting kwam in de voorlopige cijfers van 2018, noodzaakte de Centrale Bank wederom tot het nemen van maatregelen. Slechte resultaten van DSB zouden doorwerken in de resultaten en vermogenspositie van de vier grote aandeelhouders. Een mogelijke run op DSB kon niet worden uitgesloten.
De Centrale Bank nam het besluit Blauwmeer te kopen. Hiermee werd voorkomen dat DSB hoge voorzieningen moest nemen voor de leningen die zij eerdere jaren verstrekt heeft aan DSB en Assuria. Continuïteit van DSB was noodzakelijk en de Centrale Bank heeft daartoe actie ondernomen.
De Centrale Bank heeft besloten de aankoop van het onroerend goed te doen onder voorwaarde dat de opbrengst geheel wordt aangewend ten behoeve van DSB. Deze aankoop moet worden gezien als onderdeel van een totale actie die nodig was om de continuïteit van DSB te garanderen.
Echter de aankoopsom van US$ 20 miljoen is gegaan ten laste van internationale reserves, die onder het beheer van de Centrale Bank zijn, terwijl met DSB was overeengekomen dat zij het volledige bedrag ingaande 2 september 2019 bij de Bank zouden beleggen voor één jaar tegen een rente van 0,5 procent.
Er is volgens Hoefdraad al aan Assuria meegedeeld dat de aankoop zal worden teruggedraaid en dat er een andere oplossing zal komen.
Assuria bevestigd vandaag in een persbericht dat zij inmiddels door de CBvS is benaderd om mee te denken over de wederverkoop van dit perceelland aan derde investeerders.
“Assuria is bereid om daaraan een bijdrage te leveren,” aldus de directie.